Menu
Hovedbrannstasjonen for Haugaland brann og redning (HBR) skal opprettes på Raglamyr. ARKIVBILDE: Daniel Deniazi

Ny brannstasjon for Karmøy på Raglamyr

Fastlandet av Karmøy kommune og store deler av Haugesund og Tysvær vil få en styrket beredskap når Karmøy kommune nå bygget ny hovedbrannstasjon på Raglamyr.

Av Egil M Solberg | 13.05.2022 08:40:46

Brannsamarbeid: Et enstemmig kommunestyre vedtok denne uken at hovedbrannstasjonen for Haugaland brann og redning (HBR) skal opprettes på Raglamyr.

Her vil også de administrativt ansatte sitte. De er per i dag spredt på flere lokasjoner.

Hovedbrannstasjonen skal også fungere som en logistikkstasjon for øvrige stasjoner i HBR sitt virkeområde.

Brannstasjonen skal også ivareta beredskapen brannstasjonene på Vormedal og Bø som nå legges ned.

– Etter en helhetsvurdering av konseptstudien på Raglamyr er rådmannens innstilling at ny Hovedbrannstasjon på Raglamyr for Haugaland Brann og Redning IKS er den beste løsningen for IKS’et og Karmøy kommune.

– En slik løsning vil imøtekomme HBR sitt behov for lokaler, den vil styrke det faglige miljøet, være et tiltak for sikre trygge arbeidsplasser for HBR sine ansatte, og innfri pålegg, lover og forskrifter. Det skriver rådmann Vibeke Vikse Johnsen i sitt saksfremlegg.

Flere nyheter: