Menu
De Facto foreslår å reforhandle avtalene med Tyskland og Storbritannia om eksport av norsk kraft, stanse eksport av vannkraft når det er lite vann magasinene og makspris på kraft for industrien. Foto: Lise Åserud / NTB

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Norge importerer høye strømpriser gjennom kraftkablene til utlandet, mener forskningsstiftelsen De Facto. – Helt feil, svarer Energi Norge.

Av NTB | 20.05.2022 05:00:58

Økonomi og næringsliv: Fagbevegelsens kunnskapssenter De Facto hevder i en rapport at kraftkablene til Tyskland og England er den viktigste årsaken til høye strømpriser i Sør-Norge, skriver Klassekampen.

– Det blir ikke mer eksport, men de norske kundene blir tvunget til å betale det samme som en potensiell britisk kunde ville betalt, sier Isak Lekve, en av utrederne bak rapporten til Klassekampen.

– Analyser fra Statnett viser at prisvirkningen av de to nye strømkablene til Tyskland og England utgjør rundt 10 prosent av de uvanlig høye strømprisene siden høsten 2021, sier Toini Løvseth, direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge.

– Alle vil satse grønt, men alle de store nysatsingene utenom havvind – hydrogen, batterier, karbonfangst og lagring – er avhengig av lave kraftpriser, sier Lekve.

Løvseth sier økt eksport av strøm isolert sett vil dra prisene opp her hjemme, og at økt import vil bidra til lavere priser i Norge.

– I hele mai har vi importert mer enn vi har eksportert over Englands-kabelen. De nærmeste årene vil britene bygge ut enorme mengder kraftproduksjon, og en ny analyse viser at Storbritannia vil være nettoeksportør av kraft allerede i 2030. Det vil Norge kunne nyte godt av, sier Løvseth.

Energi Norge mener kunnskapssenteret tar feil og at de bringer debatten om norsk energipolitikk inn på et villspor. De sier uavhengige eksperter har fastslått at de nye strømkablene har hatt begrenset effekt på prisene i Sør-Norge.

I rapporten til De Facto foreslås det strukturelle grep for å bøte på problemene. Økt strømproduksjon er ikke nok. Blant forslagene er å reforhandle avtalene med Tyskland og Storbritannia om eksport av norsk kraft, stanse eksport av vannkraft når det er lite vann i magasinene og makspris på kraft for industrien.

(©NTB)

Flere nyheter: