reklame for Sheiken Bowling
Menu
Konsernsjef Jacob Schram i flyselskapet Norwegian bekrefter onsdag at de har innfridd vilkårene for statens lånegaranti. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norwegian har sikret seg 2,7 milliarder i kriselån – aksjen stuper

Norwegian har innfridd vilkårene i den statlige lånegarantien og får tilgang på 2,7 milliarder kroner. På Oslo Børs er Norwegian-aksjen nær halvert.

Av NTB | 20.05.2020 10:02:57

Økonomi og næringsliv: – Når vi får tilgang på statens lånegarantier, kan vi fortsette å bygge selskapet videre. Dette er en bekreftelse på at aksjonærene, markedet, obligasjonseiere, leasingselskaper, andre kreditorer og långivere har troen på Nye Norwegian og selskapets fremtidsstrategi, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian i en pressemelding onsdag morgen.

Selskapet opplyser at de har fått omgjort 12,7 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital.

Norwegian har den siste tiden vært gjennom en omfattende restrukturering der de blant annet har kjempet for å få tilgang til en statlig lånegaranti på til sammen 3 milliarder kroner.

I slutten av mars fikk selskapet tilgang til 300 millioner kroner, og nå får de tilgang til de resterende 2,7 milliardene, bekrefter Næringsdepartementet.

– Usikkerheten i bransjen er stor, og vi er fortsatt avhengige av et godt samarbeid med en rekke kreditorer når så godt som hele inntektsstrømmen har stoppet opp, sier konsernsjefen.

Ett av kravene for å kunne benytte lånegarantiordningen var at selskapet måtte ha en viss egenkapitalgrad. Gjennom gjeldskonvertering og forhandlinger med leasingselskaper har flyselskapet oppfylt kravene.

– Norwegian har gjort en imponerende jobb for å få med långivere og kreditorer på å øke egenkapitalen. Selskapet står likevel sammen med andre flyselskaper fortsatt foran krevende tider. Vi håper et styrket Norwegian kan fortsette å levere gode flytransporttjenester også etter covid-19-utbruddet, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Før åpning på Oslo Børs sto kursen i 3,78 kroner. Ved børsåpning var aksjen ned 60 prosent, men kursen justerte seg noe. Etter en halvtimes handel var aksjen ned 43 prosent til 2,15 kroner per aksje.

En aksjekurs på rundt 2 kroner tilsvarer en markedsverdi på 330 millioner kroner.

Det bratte fallet i aksjekursen er et resultat av at antallet aksjer i Norwegian mangedobles, noe som fører til at hver enkelt aksje skal ha en lavere pris.

Også leasingselskapet BOC Aviation Limited blir storeier i Norwegian, med en eierandel på 12,7 prosent. Verken selskapet eller noen av dets datterselskaper har eid aksjer i Norwegian tidligere, men har hatt avtaler om leasing av fly.

BOC Aviation er gjennom en lang rekke selskaper eid av den kinesiske regjeringen, ifølge en børsmelding fra Norwegian.

Schram sier at de neste månedene blir krevende selv om selskapet nå får tilgang til disse midlene.

At kriteriene er oppfylt, betyr blant annet at emisjonen er ferdig med utstedelse av 400 millioner nye aksjer til en kurs på én krone.

Det er det irske leasingselskapet Aercap Holdings som nå blir den største eieren i flyselskapet, ifølge en børsmelding. Selskapet har en eierandel på 15,9 prosent.

Flere nyheter: