Menu
Norwegian er ilagt et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter for utslipp i 2020. Flyselskapet vil ta spørsmålet til retten. Foto: Carina Johansen / NTB

Norwegian får klimakvote-gebyr på 400 millioner kroner

Norwegian er ilagt et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter for utslipp i 2020. Flyselskapet vil ta spørsmålet til retten.

Av NTB | 24.09.2021 14:22:35

Økonomi og næringsliv: – Vi er forberedt på å gjøre opp kvotene, men bestrider gebyret og ser at det er nødvendig med en rettslig avklaring, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Flyselskapet skriver i en pressemelding at gebyret for manglende oppfyllelse av kvoteforpliktelser for 2020 kom i en tid da selskapet var under rekonstruksjon. I henhold til både norsk og irsk rekonstruktør var selskapet forhindret fra å innfri disse.

Selskapet opplyser i meldingen at den norske rekonstruktøren var i kontakt med både Miljødirektoratet og Regjeringsadvokaten da gebyret ble varslet.

«Her ble det anført at Norwegian var under rekonstruksjon og ikke hadde anledning til å gjøre opp for kvotene og at det sågar kunne medføre straffansvar for selskapet å gjøre dette. Dette har Norwegian innrettet seg etter», skriver selskapet.

– Vi har gjentatte ganger gjort Norwegian oppmerksomme på konsekvensene av at kvoteplikten ikke overholdes, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det manglet dermed 372.818 kvoter for utslipp i 2020.

– Vi bestrider at forpliktelsen om klimakvoter er omfattet av rekonstruksjonen. Vi mener den ikke er en ordinær fordring som kan avspises med en dividende på linje med andre uprioriterte krav. Kvoteplikten er en lovpålagt offentligrettslig miljøforpliktelse som er absolutt, sier Hambro.

Miljødirektoratet skriver i sin pressemelding at det følger av det felles europeiske regelverket at forsinket innlevering utløser et overtredelsesgebyr på 100 euro per manglende innleverte klimakvote.

For 2020 rapporterte Norwegian et kvotepliktig utslipp på 387.857 tonn CO2-ekvivalenter. Innen oppgjørsfristen 30. april 2021 hadde de bare levert 15.039 kvoter til oppgjørskontoen.

(©NTB)

Flere nyheter: