Menu
Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Norske domstoler avslutter samarbeid med Polen

Domstoladministrasjonen trekker seg fra et felles EØS-program for domstoler med Polen. Begrunnelsen er den politiske kontrollen over domstolene i landet.

Av NTB | 27.02.2020 13:46:51

Politikk: Programmet var planlagt som en del av bruken av EØS-midlene, men nå har styret i Domstoladministrasjonen besluttet å avbryte et felles program med det polske Justisdepartementet.

– Den politiske kontrollen over domstolene i Polen har gått så langt at det ikke vil være forsvarlig å delta i et slikt samarbeid, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

Han mener den grunnleggende europeiske standarden for rettssikkerhet ikke lenger er til stede i Polen, blant annet på grunn av politisk kontroll over dommerutnevnelser, innskrenkninger i hva dommere kan si, og hva de kan legge vekt på i rettsavgjørelser – samt at det er politisk kontroll av systemet for disiplinære reaksjoner overfor dommere.

– Det er risiko for at Domstoladministrasjonens og Norges deltakelse i programmet kan bli sett på og brukt som en aksept av reformene. Uavhengighet, rettssikkerhet og tillit er verdiene for Norges domstoler. Det er nettopp disse verdiene som trues i Polen, og da kan vi ikke lengre delta, sier Urke.

Polen er det største mottakerlandet av EØS-midler og mottar om lag åtte milliarder kroner i perioden 2014–2021. Justisprogrammet, som fortsatt er under utarbeidelse, utgjør rundt 700 millioner av dette. Av dette igjen er om lag 110 millioner kroner myntet på domstolssamarbeid.

– I lys av utviklingen i Polen den siste tiden og beslutningen fra Domstolsadministrasjonen er det klart at norske myndigheter ikke vil skrive under på den avtalen med Polen innen justissektoren finansiert med EØS-midler, slik denne nå er skissert, sier statssekretær Audun Halvorsen (H).

Beslutningen for justisprogrammet påvirker ikke det øvrige samarbeidet med Polen om EØS-midler, understreker statssekretæren.

– Vi mener fortsatt at det er hensiktsmessig å fortsette samarbeidet, men gitt vår bekymring for utviklingen for rettsstaten vil vi løpende vurdere utviklingen og eventuelle konsekvenser for resten av samarbeidet med Polen gjennom EØS-midlene, sier han.

Utviklingen er nå kommet så langt at Norges domstoler ikke kan fortsette samarbeidet i domstolsprogrammet, ifølge direktøren for Domstoladministrasjonen.

Utenriksdepartementet (UD) varsler nå en ny vurdering av innretningen på justisprogrammet.

(©NTB)

Flere nyheter: