Menu
Arkivbilde: Privat

Norske bedrifter fortjener mindre skatt etter Korona

Frps Helge André Njåstad og Terje Halleland fremmet forslag i Stortinget for å styrke norsk privat eierskap ved å fjerne formuesskatten på næring.

Av Egil M Solberg | 12.04.2021 09:22:25

Koronapandemi: Etter dialog med flere bedrifter mener Stortingsrepresentant Terje Halleland at det er åpenbart at et kutt i formuesskatten er nødvendig for å styrke norskeid næringsliv.

– Jeg har opp igjennom de senere årene, og igjennom pandemien sett hvordan formuessbeskattningen tærer på de lokale bedriftene i dette fylket, sier Halleland.

Mange bedrifter har måtte tære på egenkapitalen i koronakrisen.

– Tilbakemeldingene fra våre lokale bedrifter har gjort inntrykk og det er på grunnlag av norsk næring, landet rundt, at flere av Frps stortingsrepresentanter har tatt initiativ til et skatteforlik for å få formuesskatten fjernet, sier Halleland.

Han understreker at det er det lokale og norskeide næringslivet som skal holde økonomien i gang etter at krisepakkene forsvinner.

– Det viktigste Stortinget kan gi næringslivet etter Koronapandemien er skattelette ved å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, definert som aksjer, næringseiendom og andre driftsmidler fratrukket forholdsmessig tilknyttet gjeld, sier Halleland.

Forslagsstillerne Inviterer, i forslaget, til et nytt skatteforlik med hensikt å redusere formuesskatten, ved å fjerne den delen som defineres som arbeidende kapital.

– Arbeidende kapital er knyttet til næringsvirksomhet og arbeidsplasser, påpeker Halleland.

Det er definert av stortingsflertallet, gjennom skatteforliket i 2016, som aksjer, næringseiendom og andre driftsmidler fratrukket forholdsmessig tilknyttet gjeld.

Forslagsstillerne stiller seg positive til å fjerne formuesskatten i sin helhet, men ser at utfordringene for næringslivet, i og etter pandemien, gjør det helt nødvendig å starte med å fjerne den delen som er definert som arbeidende kapital.

Forslagsstillerne vil påpeke at koronakrisen har gjort det enda viktigere å ta grep for å stimulere næringslivet til å gjøre investeringer, når vi skal sikre at vi beholder levedyktige og solide norske bedrifter i årene som kommer.

– Jeg mener det eksisterer noen arrogante holdninger, hos Høyre og de rødgrønne, om at næringslivet nærmest på autopilot skal ha en oppblomstring like etter en lang tid uten tilstrekkelige inntekter og mangel på forutsigbarhet. Jeg deler ikke den oppfatningen. Jeg tror ringvirkningene blir store og at vi ikke har sett starten på nedbemanninger og konkurser, sier Halleland.

– Det vil være helt nødvendig med kritiske tiltak for å ivareta norsk næringsliv. Vi ser at de fleste forslagene fra rødgrønn side er skjerping av skattene, også formueskatten, og dette forslaget er et forsøk på å stoppe dette, sier han.

Hør intervjuet fra vår podcast

Flere nyheter: