Menu
En Ahus-ledet studie gjennomført ved seks sykehus i Norge tyder på at gjennomgått covid-19 ikke øker faren for hjertesykdom. Foto: Jil Yngland / NTB

Norsk studie: ingen sammenheng mellom covid-19 og hjertefunksjon

Gjennomgått covid-19 øker ikke faren for hjertesykdom. Det viser en studie gjennomført ved seks sykehus i Norge.

Av NTB | 11.08.2022 12:40:45

Medisin og helse: Den Ahus-ledede studien viser også at tungpust etter covid-19 ikke nødvendigvis har med skade på hjertet å gjøre.

– Vi fant ingen endring i hjertefunksjon fra tre til tolv måneder etter covid-19, og det var ikke endring i tendens til hjerterytmeforstyrrelser, sier Tarjei Øvrebotten, stipendiat ved Ahus.

Han er førsteforfatter av artikkelen som​ nylig ble publisert i tidsskriftet Clinical Cardiology. Øvrebotten sier de heller ikke fant mer hjertesykdom hos dem som rapporterte vedvarende tungpust etter covid-19.

– Våre funn tyder på at det ikke er fare for progresjon av hjertesykdom etter covid-19, og at det er lite trolig at hjertet er årsaken til vedvarende tungpust etter covid-19, sier Øvrebotten.

Forskningen på temaet er imidlertid noe sprikende. Gode studier har vist at den relative risikoen for hjertemuskelbetennelse er økt, men at forekomsten her er lav – bare rundt 2 per 1000 innlagte.

– Ut fra vår studie er det vanskelig å konkludere med noe sikkert. Men den viser at vedvarende symptomer ikke nødvendigvis har noe med skade på hjertet å gjøre, sier Øvrebotten.

(©NTB)

Flere nyheter: