Menu
På russisk side drives det ikke reindrift. Det gjør at beitene der er fristende for den norske reinen. Arkivfoto; Lise Åserud / NTB

Norsk rein stikker av til Russland

Ødelagte grensegjerder gjør at norske reindyr stikker av til Russland. Om de ikke kommer tilbake av seg selv blir de værende. Reineierne kan ikke hente dem.

Av NTB | 11.08.2022 01:20:37

Politikk: Langs den 197 kilometer lange grensen til Russland er det satt opp et gjerde som skal hindre rein i å bevege seg inn på russisk område.

– Mange steder fungerer gjerdet helt fint, men vi har store problemer enkelte steder, sier Jens-Arne Høilund, grensekommissær for den norsk-russiske grensen, til Aftenposten.

Han sier han ikke har noe ansvar for at gjerdet skal være i orden, men som grensekommissær bærer han noen av konsekvensene av at gjerdet ikke fungerer optimalt.

– Det er tydelig at det skaper noe irritasjon på russisk side. Vi har ikke fått hente rein på to og et halvt år. Sånn sett er det kanskje et signal, sier Høilund.

På russisk side er det ikke reindrift. Dette gjør ifølge grensekommissæren at det gode beiter på russisk side.

Vel tre millioner kroner som var tenkt brukt til å reparere grensegjerdet i år ble trukket tilbake. Bakgrunnen for det er ifølge landbruksdepartementet at reintellingen vinteren 2022 ble mye dyrere enn planlagt.

(©NTB)

Flere nyheter: