Menu
Administrerende direktør i Norsk olje og gass er fornøyd med at den nye regjeringen viderefører hovedlinjene i olje- og gasspolitikken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Norsk Olje og Gass fornøyd med politikken

Norsk Olje og Gass mener en videreføring av hovedlinjene i olje- og gasspolitikken sikrer både inntekter til fellesskapet og arbeidsplasser.

Av NTB | 13.10.2021 16:37:29

Økonomi og næringsliv: – Det sikrer aktiviteten på sokkelen som gir store inntekter til fellesskapet og sikrer arbeidsplasser i hele landet, samtidig som vi når klimamålene, sier administrerende direktør Anniken Hauglie i en kommentar til Hurdalsplattformen.

– Tilgang på attraktivt areal er det viktigste enkeltvirkemiddelet myndighetene har for å sikre videre utvikling og verdiskaping fra norsk olje- og gassvirksomhet, men også for å finansiere den grønne omstillingen. Derfor er det viktig at regjeringen slår fast at det fortsatt skal gis tillatelser til å lete etter olje og gass.

I en pressemelding skriver interesseorganisasjonen at de mener CO2-avgiften, som skal økes opp mot 2.000 kroner, er en betydelig kostnadsøkning.

– Petroleumsnæringen i Norge er allerede blant de næringene som betaler høyest samlet CO2-pris globalt gjennom CO2-avgift og kvotepris, derfor er det viktig at totaliteten i reguleringer, skatter, avgifter og støtteordninger ikke blir forverret, men at vi har stabile rammevilkår, sier Hauglie.

Hun sier at når det legges opp til en vesentlig økning avgiften, er det også viktig at regjeringen sikrer at de økte inntektene for staten kan gå til målrettede investeringer i hydrogen, CO2-fangst og -lagring og havvind.

(©NTB)

Flere nyheter: