Menu
Produksjonen av trelast- og trevareindustri gikk klart ned i februar. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Norsk industriproduksjon gikk ned i februar

Etter en økning på 3,3 prosent i januar, gikk norsk industriproduksjon ned 2,1 prosent i februar, viser tall fra SSB.

Av NTB | 07.04.2022 10:04:37

Økonomi og næringsliv: Mange næringer bidro til nedgangen. Mest bidro næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med en nedgang på 4,6 prosent.

Næringsgruppene gummi, plast og mineralsk industri og trelast- og trevareindustri gikk også klart ned i februar. Flere bedrifter på tvers av næringene rapporterer om nedgang etter en svært god januarmåned.

For perioden desember-februar var nedgangen 0,4 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode.

Næringsmiddelindustrien bidro mest til den samlede nedgangen med et fall på 2,8 prosent. Hovedårsaken er særlig nedgang innen foredling og konservering av fisk etter høye produksjonsnivåer i forrige tremånedersperiode.

På den andre siden hadde metallindustrien en klar oppgang på 6 prosent.

Produksjonsindeksen for olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning samlet (PII) hadde en nedgang på 0,9 prosent i perioden desember-februar sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Det skyldes særlig nedgang på 7,5 prosent innen utvinning av råolje.

(©NTB)

Flere nyheter: