powergym
Menu

Norovirus og influensa til jul

Dobbelt så mange som i fjor sliter med noroviruset, som gir oppkast og diare. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Av admin | 21.12.2016 06:44:26

De tror i tillegg mange flere er rammet, som ikke fanges opp av statistikken.

I tillegg er influensaen på rask framgang for tiden.

God håndhygiene er et av de viktigste rådene for å unngå smitte.