Menu
Torsdag morgen kostet en dollar nesten 12 kroner etter en historisk kollaps i kronekursen. I løpet av seks timer onsdag falt kronekursen målt mot dollar en hel krone. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norges Bank vurderer å gripe inn i valutamarkedet

Norges Bank vurderer løpende om de skal gripe inn i valutamarkedet ved å kjøpe norske kroner etter den historiske kronekollapsen de siste dagene.

Av NTB | 19.03.2020 11:02:25

Medisin og helse: Koronakrisen, det kraftige fallet i oljeprisen, børskrakket og den generelle ustabiliteten i finansmarkedene har rammet norske kroner svært hardt.

På under to uker har krona svekket seg nærmere 30 prosent mot amerikanske dollar. Bare i løpet av en halvtime natt til torsdag falt den norske valutaen over 50 øre både mot både dollar og euro.

– De siste dagene har det vært ekstraordinære forhold i markedet for norske kroner, og endringene i kronekursen har vært historisk store, fastslo Norges Bank i en pressemelding torsdag formiddag.

Her står det at sentralbanken nå vurderer om den skal gripe inn i markedet og kjøpe norske kroner.

Selv ikke under finanskrisen i 2008 gikk sentralbanken så langt som å støttekjøpe norske kroner, ifølge Dagens Næringsliv.

Førsteamanuensis Geir Høidal Bjønnes ved BI er likevel ikke overrasket over at Norges Bank sier de vurderer dette grepet. Han tror uttalelsen i seg selv kan bidra til å dempe svingningene i valutakursen.

– Uttalelsen kan skape litt mer forutsigbarhet, sier Bjønnes til NTB.

Noen timer etter at Norges Bank sendte ut sin pressemelding, var det tydelig at den hadde hatt en viss effekt. Kronekursen hadde gått litt opp igjen, og en euro kostet omtrent det samme som kvelden før.

Han peker på at lav valutakurs har noen fordeler i den svært spesielle økonomiske situasjonen vi er inne i. Varene til norske eksportører kan bli mer attraktive når kronekursen svekker seg i forhold til andre valutaer.

For norske investorer som eier utenlandske aksjer, bidrar kronekollapsen til å motvirke tapet som følge av børskrakket. Dette gjelder både småsparere og oljefondet, hvor det fortsatt befinner seg nesten 10.000 milliarder kroner.

Samtidig kan bedrifter som selger importerte varer, bli nødt til å skru prisene kraftig opp. Coop opplyser til E24 at prisene på frukt og grønnsaker vil stige.

Og nordmenn som tross koronakrisen er på reise i utlandet, har fått kjøpekraften drastisk redusert.

– Norges Bank pleier å følge opp det de har sagt, påpeker Bjønnes.

Sjefstrateg Nils Kristian Knutsen i Handelsbanken Capital Markets tror kronekursen kan synke videre hvis børsene og oljeprisen fortsetter å stupe.

– Det er vanskelig å peke på noen nedre grense når situasjonen er så ekstrem, sier han til NTB.

Noe av forklaringen på denne situasjonen er at dollaren har steget kraftig gjennom koronakrisen. Men norske kroner har svekket seg voldsomt også mot mange andre valutaer.

Ifølge Knutsen har den norske valutaen svekket seg rundt 20 prosent mot svenske kroner så langt i år. Norske kroner har også falt betydelig mer enn andre såkalte «råvarevalutaer» som australske og canadiske dollar.

En av forklaringene på oppgangen til den amerikanske valutaen er at behovet for dollar trolig er blitt akutt for mange aktører rundt om i verden. Dette bidrar også til fallende priser både for amerikanske statsobligasjoner, norske kroner og mye annet idet investorer selger unna verdier for å skaffe seg dollar.

Slike støttekjøp kunne potensielt ha bidratt til å løfte kronekursen igjen. Det ville vært historisk, siden Norges Bank aldri tidligere har grepet inn på denne måten siden Norge gikk over til flytende valutakurs i 2001.

BI-forskeren tror imidlertid ikke at det er gitt at støttekjøp blir gjennomført.

Skulle kronekursen fortsette å falle kraftig, kan ledelsen i Norges Bank føle at de må gjennomføre de varslede støttekjøpene for ikke å miste troverdighet.

En amerikansk dollar kostet en periode torsdag formiddag over 12 kroner, før den norske valutaen deretter styrket seg litt.

(©NTB)

Flere nyheter: