Menu
Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank. Foto: Lise Åserud / NTB

Norges Bank varsler renteheving i mars

Styringsrenten i Norge holdes på 0,5 prosent, kunngjorde Norges Bank torsdag. De holder seg til planen om å gjennomføre neste renteheving i mars.

Av NTB | 20.01.2022 10:36:00

økonomi og næringsliv: Renten lå lenge under koronapandemien på 0 prosent, men ble hevet til 0,25 prosent i september i fjor og senere til 0,5 prosent i desember.

Norges Bank har varslet at de planlegger å sette renten videre opp i mars om den økonomiske situasjonen holder seg. Det er en plan de ikke ser grunn til å endre på nå.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Arbeidsledigheten har økt litt, men ser ut til å holde seg lavere enn anslått i forrige pengepolitiske rapport.

– Lettelser i smitteverntiltakene vil trolig bidra til at den økonomiske oppgangen fortsetter. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst. Den underliggende inflasjonen har steget mer enn ventet og er nå nær inflasjonsmålet, skriver Norges Bank.

DNBs Kyrre Aamdal sier dette er én av flere faktorer som klart støtter opp under raskere renteøkninger enn Norges Bank indikerte i desember.

– Dessuten har oljeprisen steget markert, og hele kurven for fremtidspriser er løftet. Normalt vil dette bidra til økt aktivitet i Norges og være en viktig faktor for renteoppgang. Økt rentedifferanse og høyere oljepris vil normalt bidra til en sterkere krone. Kronen har styrket seg, men kanskje ikke så mye som oppgangen i rentedifferansen og oljeprisen skulle tilsi, skriver han i en kommentar.

DNB ventet likevel ikke at Norges Bank kom til å heve renten tidligere enn planlagt.

– Det er fortsatt mye usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. Vi venter at Norges Bank holder renten i ro nå, men setter den opp til 0,75 prosent i mars.

– De som nå planlegger boligkjøp, bør derfor ta høyde for en slik utvikling, og sette en økonomisk ramme for boligkjøp som de holder seg til, sier han.

Han anbefaler boligkjøpere å ha is i magen nå.

– Årets første kvartal er ofte den mest hektiske perioden i boligmarkedet, med sterkere prisvekst enn resten av året. Vårt råd er at man bør unngå å la seg rive med i en budrunde som sprenger prisrammen man har satt seg på forhånd, sier Geving.

De viser til at oppgangen i norsk økonomi fortsatte gjennom høsten, men at høyere smittetall og omfattende smitteverntiltak den siste tiden har bremset aktiviteten.

Kjerneinflasjonen i Norge steg i desember 1,8 prosent, mens Norges Bank hadde anslått 1,3 prosent. Også samlet inflasjon ble klart høyere enn Norges Bank anslo.

Direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener inflasjonsnivået øker risikoen for at utlånsrentene på sikt vil stige noe mer enn tidligere prognoser og føre til høyere bokostnader enn mange har tatt høyde for.

Flere nyheter: