Menu
Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank. Foto: Lise Åserud / NTB

Norges Bank trosser omikron – øker renta til 0,5 prosent

Norges Bank trosser den betydelige usikkerheten rundt omikron og forsterket smittevern. Styringsrenta økes med 0,25 prosentpoeng og skal videre opp på nyåret.

Av NTB | 16.12.2021 10:47:03

Økonomi og næringsliv: Styringsrenta settes opp med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent, kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen torsdag formiddag.

Tilstanden til norsk økonomi er solid – vi har vært gjennom en lang periode med sterk vekst, arbeidsmarkedet er tilnærmet normalisert og kapasitetsutnyttelsen anslås å være over normalnivå. Det trekker renta oppover – selv om den økonomiske veksten på kort sikt vil stanse opp og arbeidsledigheten øke som følge av forsterkede smitteverntiltak.

Norges Bank venter nemlig at støtte- og kompensasjonsordninger for folk og næringsliv vil dempe fallet. Og den økonomiske veksten vil ta seg opp allerede til våren, når smitteverntiltakene har gjort sitt og tredje dose koronavaksine langt på vei er satt, poengterte Olsen da han redegjorde for den noe uventede rentebeslutningen.

– Det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renta mest sannsynlig settes videre opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Styringsrenta har ligget på 0,25 prosent siden rentemøtet i september, og Norges Bank signaliserte da at den mest sannsynlig skulle videre opp et hakk nå i desember.

Prognosen for styringsrenta er lite endret fra forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renta øker gradvis de neste årene, understreker banken. Det tilsier per nå at vi trolig har tre renteøkninger i vente neste år. Banken anslår en boliglånsrente på 3,1 prosent i 2024.

– Sannsynligvis hever vi styringsrenten videre i løpet av de neste årene, slik at den gradvis kommer tilbake omtrent dit den var før pandemien, skriver rentekomiteen.

– Det vanlige er at den første banken kommer med sitt rentevarsel om å sette opp renta allerede fredag, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseierne til NTB.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank understreker at renta etter alt å dømme skal videre opp neste år. Hun ber folk sette seg grundig inn i hvordan deres økonomi blir preget av høyere rentenivå, samt undersøke betingelsene banken gir.

– Bankene tar høyde for at låntaker skal kunne tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng, men det er uansett viktig at du selv er klar over hva dette faktisk innebærer, sier hun.

– Beslutningen om å øke i dag og senke sannsynligheten for en ny økning i mars, reflekterer at vekstutsiktene på kort sikt er svært usikre, skriver han i en analyse.

Sentralbanksjefen poengterte også at selv om strømprisene har bidratt til kraftig prisvekst, er den underliggende inflasjonen lavere enn målet på 2 prosent. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer, kommer til å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Komiteen var også opptatt av at kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress internasjonalt kan gi høyere lønns- og prisvekst her hjemme enn anslått. Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, kan renta bli satt raskere opp.

Blir det derimot behov for flere eller mer varige tiltak som ytterligere bremser den økonomiske aktiviteten utover våren, kan den videre renteoppgangen bli skjøvet ut i tid.

Bankenes utlånsrente pleier på følge svingningene i styringsrenta ganske tett, i hvert fall når den stiger. Huseierne minner om at du uansett ikke kommer til å merke noe til det økte rentenivået før over nyttår. En varslingsfrist på seks uker tilsier at eksisterende lån ikke blir dyrere før tidligst 27. januar.

Norges Bank har hatt en vanskelig oppgave med å veie den økonomiske situasjonen opp mot smittesituasjonen, mener makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets.

Flere nyheter: