Menu
Fungerende sentralbanksjef Ida Wolden Bache hevet styringsrenta på sitt første rentemøte torsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norges Bank setter opp styringsrenta

Som ventet, setter Norges Bank opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Det varsles sju nye rentehevinger innen utgangen av 2023.

Av NTB | 24.03.2022 10:34:41

Økonomi og næringsliv: Den nye økningen av styringsrenta ble kunngjort av sentralbanken torsdag formiddag. Beslutningen fra Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet var enstemmig.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Dermed ble den nye, fungerende sentralbanksjefens første oppgave å heve styringsrenta, som har ligget på 0,5 prosent siden bankens rentemøte i desember i fjor. Da rentehevingen ble satt på vent i januar, signaliserte Norges Bank at den mest sannsynlig skulle videre et hakk opp nå i mars.

Sentralbankens komité har også vedtatt å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer til 2,5 prosent, med virkning fra 31. mars 2023

Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport. Dette er over det som anslås som et nøytralt nivå på styringsrenten, står det i sentralbankens pengepolitiske rapport.

Økte renter vil bidra til å dempe presset i norsk økonomi, men det er utsikter til at sysselsettingen vil holde seg høy. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, tilsier at renten økes gradvis. Dersom det blir en mer varig høy prisvekst, kan renten bli satt opp raskere.

Lønns- og prisveksten har vært høyere enn anslått, og lønnsforventningene har økt. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer, ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Økonomene hadde i forkant av møtet spådd at Norges Bank ville heve renta. Samtidig ventet de at de ville signalisere forsiktig oppgang fremover som følge av usikkerheten rundt krigen i Ukraina og hvordan den påvirker norsk økonomi. Norske husholdninger er i tillegg hardt rammet av høye strøm- og drivstoffpriser.

Norges Bank signaliserer også at styringsrenta vil heves til rundt 2,5 prosent ved utgangen av neste år. Det innebærer sju rentehevinger.

Aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter, og sysselsettingen har økt. Kapasitetsutnyttingen i økonomien ser ut til å være over et normalt nivå. Tross usikkerheten som følger krigen i Ukraina, ser det ut til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, tror sentralbanken.

Flere nyheter: