reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Norges Bank baserer rapporten på intervjuer med ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner. Illustrasjonsfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norges Bank-rapport: Kraftig koronafall forsterkes av oljefall

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om kraftig fall på grunn av koronautbruddet. Aktiviteten har falt mer enn under finanskrisen høsten 2018.

Av NTB | 09.06.2020 10:49:25

Medisin og helse: Oljeprisfallet har bidratt til å forsterke nedgangen, melder Norges Bank tirsdag.

– Ifølge bedriftene har aktiviteten falt med en årlig rate på 5,3 prosent de siste tre månedene. Til sammenligning rapporterte de om en reduksjon på litt under 3 prosent under finanskrisen høsten 2008, heter det.

Aktiviteten har falt i alle næringer. Nedgangen er størst innen tjenesteyting mot husholdningene, men aktiviteten har også falt mye i tjenesteyting mot næringslivet, oljeleverandørnæringen og i varehandelen, ifølge Norges Bank.

Virusutbruddet har også medført nedjusterte investeringsplaner, redusert utnytting av kapasiteten og lavere sysselsetting. Bedriftene planlegger ifølge rapporten å øke sysselsettingen utover sommeren.

Anslaget for årslønnsveksten i år er nedjustert fra 3,2 prosent i februar til 1,8 prosent i mai.

I en del næringer har nedgangen vært så kraftig at den faktisk faller under måleskalaen som brukes. Det er derfor ifølge Norges Bank grunn til å tro at det reelle fallet i produksjonen er større.

Næringer som retter seg mot husholdningene, ser for seg at aktiviteten vil ta seg opp det neste halve året. Også innenfor tjenesteyting mot næringslivet ventes det en viss vekst. Bedriftene venter på den annen side svakere etterspørsel fra eksportmarkedene og oljenæringen fremover, i tillegg til fall i bygging av boliger og private næringsbygg.

(©NTB)

Flere nyheter: