reklame for Sheiken Bowling
Menu
Sentralbanksjef Øystein Olsen presenterte rentebeslutningen torsdag digitalt. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

Renta uendret på null prosent

Norges Bank holder styringsrenta uendret på null prosent

Av NTB | 05.11.2020 10:07:53

Medisin og helse: Norges Bank offentliggjorde torsdag formiddag rentebeslutningen.

– Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har besluttet å holde styringsrenten uendret på null prosent, sier sentralbanksjef Øystein Olsen

Han legger til at beslutningen var enstemmig.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier Olsen.

– Koronasituasjonen er altoverskyggende. Nå har smitten tatt seg opp, med lockdown i Europa og strammere restriksjoner i Norge. Det er dette som skaper usikkerhet rundt planene og utsiktene for norsk økonomi, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

– Norsk økonomi er inne i et kraftig tilbakeslag. Gjennom høsten har aktiviteten tatt seg videre opp, arbeidsledigheten har falt. Men økt smittespredning og tiltak for å begrense spredningen både hjemme og ute vil trolig bremse oppgangen den nærmeste tiden, sier Olsen.

Fram til nå har den økonomiske utviklingen langt på vei vært i tråd med anslagene i septemberrapporten.

I forrige uke spådde økonomer at smittespredningen vil spille en avgjørende rolle i lang til framover.

I «Pengepolitisk rapport 3/20», publisert 24. september, tilsier renteprognosen at styringsrenten vil bli værende på dagens nivå de neste par årene for så å gradvis øke. Men igjen avhenger alt av smittesituasjon.

Flere nyheter: