Menu
Foto: Heiko Junge / NTB

Norge vil slippe vaksinerte inn i landet

EU-kommisjonen foreslår å tillate innreise for alle fullvaksinerte. Næringslivet mener Norge bør følge samme linje som EU.

Av NTB | 03.05.2021 15:23:34

Fritid: Kravet for dem som kommer på ikke-nødvendige reiser, skal være at man er fullvaksinert med en vaksine godkjent i EU minst 14 dager før innreise. Dette kan senere utvides til å følge en liste over vaksiner som er godkjent for nødbruk av Verdens helseorganisasjon.

Dersom land dropper krav om negativ test ved innreise for fullvaksinert, bør det også gjelde dem som kommer fra tredjeland, mener kommisjonen. Reglene for innreise fastsettes i hvert enkelt medlemsland.

– Norske bedrifter må få tilgang til internasjonale reiser i samme omfang som konkurrenter i andre land. Det er særlig viktig at Norge slutter seg til de rammer for internasjonal reising som legges i EU, sier Nina Melsom, som er direktør før Arbeidsliv i NHO, til NTB.

Hun legger til at organisasjonen mener vaksine ikke skal være en forutsetning for fri bevegelse, men at alle borgere skal få samme muligheter når samfunnet åpner opp igjen.

Også Virke Reiseliv er opptatt av like vilkår for norske bedrifter.

– Vi forventer at norske myndigheter følger kommisjonens anbefalinger. Dette handler om å få på plass en trygg gjenåpning av reisevirksomhet på tvers av grensene. Om Norge ikke henger sammen med EU, vil vi bli valgt bort til fordel for andre land til sommeren. Det vil kunne ta knekken på en hardt prøvet reiselivsnæring og de mange arbeidsplassene som står i fare for å ryke, sier leder Astrid Bergmål til NTB.

I dag er denne terskelen 25 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Kommisjonen vil heve dette til 100 smittetilfeller, som fortsatt er langt under gjennomsnittet i EU. Det er for tiden 420 nye smittede per 100.000 innbyggere.

Lettelsene foreslås i lys av vaksineutrullingen i EU og utviklingen i den globale smittesituasjonen.

Virke Reiseliv har allerede bedt norske myndigheter heve grensen til 50 smittetilfeller per 100.000 innbyggere, og at vurderingen skjer på regionnivå, ikke per land.

– Jeg vil påpeke at dette ikke handler om å åpne for alle, men om å åpne for fullvaksinerte og de som kommer fra områder med lite smitte – om å legge til rette for en trygg gjenåpning av reisevirksomhet på tvers av grensene, sier Astrid Bergmål.

Selv når det trekkes i «nødbremsen» på den måten, lister kommisjonen opp en rekke mulige unntak, som innreise for helsepersonell, transportarbeidere og sjøfolk, samt transittreiser, reiser som skyldes viktige familiehensyn og innreise for personer som søker asyl eller opphold på humanitært grunnlag.

Dersom et land innfører hasterestriksjoner, foreslår kommisjonen at tiltakene tas opp til vurdering minst hver fjortende dag.

Dersom EU åpner for flere reisende, mener norsk næringsliv at Norge bør følge etter.

I tillegg foreslår kommisjonen å slippe inn alle som kommer fra land der den epidemiologiske situasjonen er god, skriver de i en pressemelding mandag. De vil også øke grensen for hvor mange nye smittetilfeller som er akseptabelt i et land før døren stenges for innreise til EU.

Samtidig sier kommisjonen at dersom smitten i et land utenfor EU plutselig utvikler seg raskt i gal retning eller det oppstår nye virusvarianter som gir grunn til bekymring, kan medlemslandene stanse alle innreiser for personer som ikke er EU-borgere fra disse landene.

(©NTB)

Flere nyheter: