Menu
– Jeg er fornøyd med at Norge og Grønland har blitt enige om en kvotebytteavtale for 2021 sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Fredrik Hagen / NTB

Norge og Grønland enige om fiskekvoteavtale for 2021

De norske fiske- og fangstkvotene i områdene rundt blir de samme neste år som de har vært i år. Det samme gjelder de grønlandske kvotene i Barentshavet.

Av NTB | 06.12.2020 05:38:02

Økonomi og næringsliv: – Norske fiskere utnytter kvotene ved Grønland godt, og jeg er fornøyd med at Norge og Grønland har blitt enige om en kvotebytteavtale for 2021, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

På grunn av koronapandemien var det ikke mulig å gjennomføre vanlige forhandlinger. Grønland og Norge er derfor enige om å videreføre kvotene for alle bestandene på samme nivå som i år.

Forskningssamarbeidet mellom Norge og Grønland videreføres også, særlig for blåkveite, torsk, uer og makrell.

Grønlands kvote i Barentshavet i 2021 er satt til 4.000 tonn torsk, 900 tonn hyse og 450 tonn sei. I tillegg får Grønland en kvote på inntil 250 tonn bifangst av andre arter. Den norske torskekvoten er på 1.350 tonn og kveitekvoten på 30 tonn.

(©NTB)

Flere nyheter: