Menu
Kraftproduksjonen i Sør-Norge falt ytterligere i forrige uke, fra et allerede lavt nivå sammenlignet med de siste ti årene. Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Norge importerer strøm for andre uke på rad: – Vi trenger mer nedbør

Strømproduksjonen er historisk lav i Sør-Norge, og Norge er nå nettoimportør for andre uke på rad. Likevel holder vannstanden i magasinene seg lav.

Av NTB | 14.09.2022 15:20:40

Natur og miljø: – Det må komme mer nedbør gjennom høsten for at vi skal være i en helt trygg situasjon og sikre strømforsyningen gjennom vinteren, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Han understreker samtidig at sannsynligheten for rasjonering fortsatt er lav.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserte onsdag sin ferske ukestatistikk. Den viser at kraftproduksjonen i Sør-Norge falt ytterligere i forrige uke, fra et allerede lavt nivå sammenlignet med de siste ti årene.

Den siste uken har det blåst en del i Sørvest-Norge og i Danmark, noe som har bidratt til at Norge har kunnet bruke enda mindre produksjon fra vannkraftverkene. I forrige sto produksjon fra magasiner som kan lagre vann til vinteren kun for 2,1 prosent av den totale produksjonen i sørlige Norge.

– Vi har vært veldig tydelig overfor produsentene at de må holde igjen på vann. Det ser vi resultatene av, sier Aasland.

Til sammenligning er medianverdien for fyllingen på tilsvarende tidspunkt på 81,7 prosent de siste 20 årene. Det var likevel mer vann i magasinene i uke 36 i år enn i fjor, da fyllingsgraden var på 65,0 prosent.

Fyllingsgraden er nå lavest i Sørvest-Norge med 48,9 prosent, mens den er høyest i Nord-Norge med 90,5 prosent.

Strømprisen i Sør-Norge har falt noe, men er fortsatt høy.

– Ukeprisen i Sør-Norge gikk i forrige uke ned med 20 prosent, og var på 406 øre/kWh. Sørlige Norge har fortsatt de høyeste kraftprisene i Norden, skriver NVE, som understreker at det er en forutsetning for import at kraftprisene her er høyere enn landene vi har utvekslingskapasitet med.

Produsentene i Sør-Norge har blitt bedt av regjeringen om å spare på så mye av vannet de kan i kraftmagasinene, sånn at vi har nok igjen til vinteren. Bakgrunnen er den rekordlave fyllingen i magasinene.

Fyllingsgraden i norske vannmagasin var i forrige uke på 67,4 prosent. Det er en nedgang på 1,1 prosentpoeng fra uka før.

Flere nyheter: