Menu
– Norge fortsetter å stå sammen med EU og andre allierte om sanksjonene mot Russland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB

Norge har vedtatt et pristak på russisk olje

Norge har innført et pristak på 60 dollar per fat for råolje fra Russland, opplyser Utenriksdepartementet.

Av NTB | 08.12.2022 14:06:39

Økonomi og næringsliv: Dette tilsvarer pristaket vedtatt av EU og G7-landene. Oljepristaket skal bidra til å minske Russlands inntekter fra salg av råolje til tredjeland.

– Norge fortsetter å stå sammen med EU og andre allierte om sanksjonene mot Russland for å opprettholde presset på landets regjering og støttespillere, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Det eksisterer allerede et forbud mot import, kjøp og overføring av russisk olje til Norge, EU og tredjeland, som trådte i kraft 5. desember.

Med innføringen av pristaket gis det unntak fra forbudet mot å yte faglig bistand, formidlingstjenester, finansiering og finansiell bistand, for transport, handel og formidling av russisk råolje solgt under det fastsatte pristaket.

Videre gjøres det noen endringer i forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet for å klargjøre bestemmelsene knyttet til dette tjenesteforbudet, bl.a. hva gjelder handel og formidling samt operatørenes ansvar. Det er også nye bestemmelser knyttet til overgangsperioder.

Flere nyheter: