Menu
Tromsø fikk nesten 500 flere innbyggere i 2021, men folketallet i Nord-Norge faller videre. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Norge har passert 5,4 millioner innbyggere – antallet nordlendinger faller videre

Ved årsskiftet var folketallet i Norge 5.425.270, som er 33.900 flere enn ett år tidligere. Det er folketilvekst i hele landet, bortsett fra i Nord-Norge

Av NTB | 24.02.2022 09:00:56

Politikk: For første gang siden 2014 ble det i 2021 født flere barn enn året før.

I alt ble det født 56.060 barn i Norge i fjor. Samtidig døde det 42.002 personer, som ga oss et fødselsoverskudd på 14.058.

Samtidig er innvandringen tilbake på nivået fra før pandemien mellom 2017 og 2019. Innvandringen økte til 53.900, som er 15.900 flere enn året før.

Netto innvandring endte på 19.650 og ble dermed igjen høyere enn fødselsoverskuddet – noe som har skjedd hvert eneste år siden 2005.

Folketallet i Nord-Norge falt med nesten 600 i 2021 og forklaringen er innenlandsk fraflytting.

– Begge de nordnorske fylkene hadde fødselsoverskudd og positiv nettoinnvandring, altså flere innvandringer enn utvandringer. Det var innenlandsk fraflytting som gjorde at befolkningen i nord falt i 2021, sier demograf Ane Tømmerås i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ved årsskiftet bodde det 482.000 personer i Nord-Norge, 77.500 av dem bor i Tromsø, som hadde en tilvekst på nesten 500 innbyggere i fjor.

SSB deler kommunene inn i seks grupper etter hvor sentrale de er.

I dag bor 45 prosent av befolkningen i kommunene som utgjør de to høyeste sentralitetsnivåene. Her finner vi blant annet de største byene og kommunene rundt disse. Dette er 5,5 prosentpoeng mer enn for 30 år siden, og 1,7 prosentpoeng mer enn for ti år siden.

– Andelen av befolkningen som bor i sentrale kommuner, gjør ikke kjempesprang fra år til år, men vokser litt hvert år. Over tid blir endringene store, sier Tømmerås.

Oslo hadde en folketilvekst på 2.800 personer. Det er det laveste nivået siden 2000. Folketallet i hovedstaden var 699.827 ved årsskiftet.

– Det har i lang tid vært slik at en større og større del av befolkningen bor i de sentrale kommunene. Dette fortsatte i 2021, sier Tømmerås.

Flere nyheter: