Menu
Norge sendt 2.000 panservernraketter til Ukraina i starten av mars. Nå er det sendt ytterligere rundt 2.000. Foto: Torstein Bøe / NTB

Norge har gitt ytterligere 2.000 panservernvåpen til Ukraina

Regjeringen har donert ytterligere om lag 2.000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina slik at landet kan forsvare seg mot Russlands invasjon.

Av NTB | 30.03.2022 13:34:31

Krig og konflikter: Våpnene er allerede sendt, ifølge en pressemelding onsdag.

– Ukraina har siden invasjonen begynte, bedt flere land om militært utstyr slik at de kan forsvare seg mot russiske styrker som angriper både sivile og militære mål. Norge har, i likhet med flere andre land, besvart henvendelsen med en ytterligere donasjon av panservernvåpen som kan brukes mot invasjonsstyrkene, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

– Ukraina er avhengig av våpenstøtte fra andre land for å fortsette motstanden mot Russlands folkerettsstridige angrep. Dersom Ukraina lykkes i å slå tilbake Russlands angrep, vil det både sikre ukrainsk suverenitet og bidra til å opprettholde normen om fredelig konfliktløsning og respekt for landegrenser i Europa, sier forsvarsministeren.

– For at Norge skal kunne anses som part til krigen, må vi delta aktivt i militære operasjoner i Ukraina med norske militære styrker eller ved norsk utøvelse av styring eller kontroll av styrkers maktanvendelse. Den våpenstøtten vi nå bidrar med, kan ikke anses som slik deltakelse, uttalte utenriksministeren tidligere denne måneden.

– Russland har ikke rett til å rette angrep mot Norge på grunnlag av den våpenstøtten vi har bidratt med til Ukrainas utøvelse av selvforsvar, slo hun fast.

M72 er en panservernrakett i 66 millimeter kaliber. Det er et engangsvåpen som ble utviklet i USA, og den produseres i dag av Nammo Raufoss AS i Norge.

Han understreker at regjeringen fordømmer Russland angrep på det sterkeste. Fra før har Norge sendt en tilsvarende mengde panservernvåpen.

Russland har advart land som sender våpen til Ukraina. Men utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er klar på at Norge ikke kan ansees som en «medkriger».