powergym
Menu
I 2017 ble det i alt utført 12.733 svangerskapsavbrudd i Norge. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Historisk lave aborttall i Norge fortsetter å falle

Tallet på aborter blant 15-19-åringer her i landet har aldri vært lavere enn i 2017, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Av NTB | 21.03.2018 08:49:01

Sosiale forhold: I 2017 ble det i alt utført 12.733 abortinngrep i Norge. Fjorårstallene er de laveste som er registrert, til tross for at tallet på kvinner i fertil alder også øker.

Til sammenligning ble det i 2016 utført 13.169 aborter, mens tallet var 14.001 i 2015.

Abortraten falt fra 11 i 2016 til 10,6 per 1.000 kvinner i fertil alder, 15 til 49 år. Nedgangen skyldes en markant nedgang i tallet på uønskede svangerskap blant kvinner under 25 år.

Tallene faller i alle aldersgrupper, men tallet på svangerskapsavbrudd blant tenåringer går særlig mye ned.

– Ungdomskullene etter 2006 er blitt flinkere til å beskytte seg mot uønskede svangerskap, blant annet har vi sett en endret prevensjonsbruk. De tar den atferden med seg inn i voksenlivet, sier overlege Mette Løkeland i Abortregistret ved Folkehelseinstituttet.

Hun tror det er flere årsaker til nedgangen.

– De siste 15 årene har det vært en sterk utbygging av helsestasjoner for ungdom. Prevensjonsmidler har dessuten blitt billigere på grunn av statlige subsidier. I 2015 ble spiral og p-stav inkludert i denne ordningen, sier Løkeland.

Det er særlig langtidsvirkende prevensjon som p-stav som får æren for fallet.

– Bruk av p-stav har mangedoblet seg de siste ti årene, spesielt blant de yngste, sier Løkeland.

95,7 prosent av abortene i fjor var selvbestemte og 81,2 prosent var utført før niende uke.

Aborttallene er lavest i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Aust-Agder med mellom 7,2 og 8 aborter per 1.000 kvinner. Fylkene med høyest aborttall er Finnmark, Troms og Oslo med 13,6 og 13,5 aborter per 1.000 kvinner.

Fra 2016 til 2017 var det en nedgang fra 7,6 til 6,3 aborter per 1.000 tenåringer her i landet. Trenden tar de unge kvinnene med seg videre i livet.

Abort ved hjelp av medikamenter ble innført i 1998, og siden 2008 har dette vært den mest brukte metoden. Nesten ni av ti aborter ble gjennomført med medikamenter i fjor.

(©NTB)