Menu
Fire av ti nordmenn oppgir at de tror at tallet på nye koronatilfeller vil øke. Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB

Nordmenn venter ny smitteøkning og er bekymret for økonomien

Kun 7 prosent av befolkningen her i landet tror at den økonomiske situasjonen vil bli bedre den neste måneden. Dette er det laveste siden pandemiåret 2020.

Av NTB | 20.06.2022 06:15:55

Økonomi og næringsliv: – Folk flest er pessimistiske for tiden når det gjelder økonomi, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak Norsk koronabarometer.

Clausen tror ikke koronaen alene er skyld i de negative tallene, men at den deler skylda med renteheving, prisstigning og konsekvenser av krig.

Flertallet i undersøkelsen – 51 prosent – tror den økonomiske situasjonen blir dårligere, mens 42 prosent tror den vil være uendret.

I junimålingen sier nesten seks av ti nordmenn (57 prosent) at sommerferien kun blir i Norge i år. Dette er en økning på 8 prosentpoeng fra mai.

– Trenden inn mot sommeren ser ut til å gå i favør av norgesferie i år. Flystreik vil nok forsterke den trenden, sier Clausen.

Andelen som venter smitteøkning, har økt med hele 18 prosentpoeng siden mai.

– Selv om vi så et lite trendskifte allerede i mai, er juni et kraftig signal om at nordmenn venter mer koronasmitte fremover, sier Nora Clausen.

27 prosent oppgir at de er bekymret for sin personlige økonomi som følge av pandemien, det høyeste nivået som er målt siden april 2020. Videre sier 36 prosent at de er bekymret for den norske økonomien som følge av pandemien. Dette er en økning på 6 prosentpoeng fra mai.

Fire av ti nordmenn (41 prosent) oppgir nå at de tror at tallet på nye koronatilfeller vil øke. 24 prosent venter nedgang, mens resten tror at antallet forblir uendret.

(©NTB)

Flere nyheter: