Menu
Daglig passerer det mengder med søppel og plast på Haraldrud gjenbruksstasjon på Brobekk i Oslo. Men nordmenn må resirkulere enda mer, hvis EU-kravene skal nås. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nordmenn kaster stadig mer søppel

Hver nordmann kvittet seg med 427 kilo avfall i 2019, seks kilo mer enn året før. Totalt kastet vi 2,3 millioner tonn søppel i fjor.

Av NTB | 03.07.2020 09:17:48

Natur og miljø: Dette er 1,5 prosent mer enn i 2018, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er særlig mat- og hageanfall som står for økningen, mens mengden restavfall har minket med 25.000 tonn.

Avfallsøkningen er lavere enn konsumøkningen. Siden 1996 har konsumet økt med 95 prosent, mens avfallsmengden har økt med 90 prosent.

Rundt 40 prosent av søppelet er restavfall. Resten er i hovedsak treavfall, papir og papp, matavfall og avfall fra hage.

Andelen avfall som blir resirkulert, har vært relativ stabil de siste ti årene og utgjorde 41 prosent i 2019. EU har krav om at andelen skulle utgjøre minst halvparten av avfallet innen 2020.

(©NTB)

Flere nyheter: