Menu
Den personlige skattebetaleren sto for 76 prosent av skatteinnbetalingene i 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Nordmenn betalte 944 milliarder kroner i skatt i fjor

I 2019 ble det betalt inn 944 milliarder kroner i skatt. Det tilsvarer en økning på 7,6 prosent sammenlignet med året før.

Av NTB | 17.01.2020 10:10:25

Økonomi og næringsliv: Tall fra SSB viser at den personlige skattebetaleren sto for 76 prosent av skatteinnbetalingene i fjor. Upersonlige skattebetalere og petroleumsvirksomhet sto for henholdsvis 10 og 14 prosent av innbetalingene.

Medregnet petroleumsskatten gikk nesten fire femdeler av de samlede skatteinnbetalingene i fjor til staten og folketrygden. En drøy femdel gikk til kommunene og fylkeskommunene.

Skatt på utvinning av petroleum, som i 2008 utgjorde nesten en tredel av de samlede innbetalingene, sto for knapt 14 prosent i 2019. Skatteinnbetalingene fra petroleumssektoren er i stor grad avhengig av olje- og gassprisene, og kan derfor variere i omfang fra år til år.

I 2019 endte skatten fra petroleumssektoren på 134 milliarder kroner.

I Oslo ble det til sammen betalt i overkant av 173 milliarder kroner i skatt i 2019. Fylket topper dermed statistikken. Finnmark sto for 6 milliarder kroner av skatteinntektene, og er dermed det fylket som betalte minst.

(©NTB)

Flere nyheter: