reklame for Utvik Autoservice
Menu

Nok et tap for fetterens familie

Det ble nok et tap i retten for fetteren i Birgitte-saken fredag.

Av Egil M Solberg | 21.12.2020 14:28:58

Birgitte-saken: Borgarting lagmannsrett har kommet frem til at fetteren og hans familie ikke har krav på erstatning for belastningene de er påført i saken.

Saken blir nå anket til Høyesterett, selv om familien ikke har mye håp igjen i saken, melder Rett24.

Er tidligere gitt erstatning

Fetteren har fra tidligere fått 600.000 kroner i oppreisning fra staten for urettmessig straffeforfølgning. I tillegg har han fått 613.000 i erstatning for økonomisk tap, og 20.000 euro som følge av dommen i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Samtidig er han altså selv dømt til å betale 100.000 kroner til Tengs’ etterlatte, og fetteren mener dette innebærer et pågående og fortsatt brudd på hans rettigheter etter dommen i EMK og den norske menneskerettsloven (SP).

Politiets Cold Case-gruppe etterforsker fortsatt saken. Birgitte Tengs ble drept på Karmøy i mai 1995.

Flere nyheter: