Menu

Nok en narkodom – slipper å sone

En 37 år gammel mann slipper å sone i fengsel til tross for at han dømt for narkotikalovbrudd flere ganger og denne gang ble tatt med narkotika i prøvetiden.

Av Egil M Solberg | 09.02.2018 20:54:56

Han ble sist dømt i mai 2016. Da for brudd på narkotikalovgivningen, kjøring uten gyldig førerbevis og brudd på bilansvarsloven. Straffen ble satt til 90 dager fengsel, hvorav 30 dager betinget med en prøvetid på to år.

Ett år inn i prøvetiden ble han igjen tatt i besittelse av narkotika under en ransaking av hans bosted.

Forholdet siktede nå domfelles for dreier seg om samme type lovbrudd, men med en langt mindre alvorlighetsgrad.

I straffeskjerpende retning har retten lagt vekt på at siktede en rekke ganger er domfelt for brudd på narkotikalovgivningen.

Likevel har tingretten kommet frem til at mannen skal slippe å sone i fengsel. Isteden er han idømt 15 dager ekstra betinget fengsel med prøvetid på 2 år.

Flere nyheter: