Menu
Nødnettet er nede på Østlandet grunnet feil under vedlikehold hos leverandøren. Arkivfoto: Ned Alley / NTB scanpix

Nødnettet er nede i store deler av Østlandet

På store deler av Østlandet er nødnettet nede grunnet feil under vedlikehold hos leverandøren. DSB har tro på at feilen vil være rettet i løpet av kort tid.

Av NTB | 18.02.2020 11:31:23

Økonomi og næringsliv: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser at det er redusert funksjonalitet i flere kontrollrom for Nødnett. Det skaper problemer for kommunikasjonen mellom kontrollrommene og de operative ressursene fra nødetatene ute i felt.

Feilen oppsto i forbindelse med planlagt vedlikehold hos leverandøren, og Motorola og DSB jobber for å løse problemet.

Nødnummerne fungerer som normalt, og publikum kan kontakte nødetatene (politi, brann og helse) på vanlig vis.

Feilen fører til at nødsentralene og de som ute, har redusert evne til å kommunisere på Nødnett og må bruke andre kommunikasjonsmidler.

Nødnett et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre aktører med et nød- og beredskapsansvar.

Nettet er det nasjonale, digitale radiosambandet for nød- og beredskapsaktører i Norge. Det er et eget, separat mobilnett med en landsdekkende infrastruktur.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

(©NTB)

Flere nyheter: