Menu

Noah vant fram i lagmannsretten – fellingen av Letjenna-ulvene var ulovlig

Statens vedtak om at ulvene i Letjenna-reviret skulle felles, var ugyldig, fastslår Borgarting langmannsrett. – Viktig seier, sier dyrevernorganisasjonen Noah.

Av NTB | 06.07.2022 12:16:03

Kuriosa og kjendiser: – NOAH har nå vunnet mot staten i to rettsinstanser. Staten har dermed med ugyldig lovanvendelse, skutt kritisk truet ulv inne i ulvesonen der de skal være prioritert. Dommen gir kritisk truede dyr i Norge den rettsbeskyttelse de bør ha, og som staten systematisk har fratatt dem de siste årene. Dette er en svært viktig seier, og NOAH forventer at klima- og miljøminister Espen Barth Eide nå forholder seg til rettens klare og grundige dom, og beklager de feil som er begått mot rødlistede ulver i Norge, sier Noah-leder Siri Martinsen i en pressemelding onsdag.

Dommen i Borgarting lagmannsrett gir Noah medhold i saken organisasjonen anla mot staten etter vedtaket om lisensfelling av alle ulvene i Letjenna-reviret i Elverum. Det er anledning til å felle ulv, selv om dyret er fredet, men Stortinget har oppstilt flere krav som må være innfridd før man kan fatte fellingsvedtak.

Klima- og miljødepartementets vedtak 31. desember 2019 om at ulvene i Letjenna-reviret skulle felles innfrir ikke kravene, fastslår lagmannsretten.

– Lagmannsretten har kommet til at rettsanvendelsen i vedtaket er feil, og at vedtaket derfor er ugyldig, heter det i kjennelsen.

Flere nyheter: