Menu
Statens vedtak om at ulvene i Letjenna-reviret skulle felles, var ugyldig, fastslår Borgarting lagmannsrett. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

Noah vant fram i lagmannsretten – fellingen av Letjenna-ulvene var ulovlig

Statens vedtak om at ulvene i Letjenna-reviret skulle felles, var ugyldig, fastslår Borgarting lagmannsrett. – Viktig seier, sier dyrevernorganisasjonen Noah.

Av NTB | 06.07.2022 12:31:17

Kuriosa og kjendiser: Oslo tingrett ga i fjor dyrevernorganisasjonen Noah medhold i saken mot staten etter vedtaket om lisensfelling av seks ulver i Letjenna-reviret i Elverum.

Nå har Borgarting lagmannsrett kommet fram til samme konklusjon.

– Staten har dermed med ugyldig lovanvendelse, skutt kritisk truet ulv inne i ulvesonen der de skal være prioritert. Dommen gir kritisk truede dyr i Norge den rettsbeskyttelse de bør ha, og som staten systematisk har fratatt dem de siste årene, sier Noah-leder Siri Martinsen i en pressemelding.

Hun sier at Noah nå forventer at klima- og miljøminister Espen Barth Eide nå forholder seg til rettens klare og grundige dom, og beklager de feil som er begått mot rødlistede ulver i Norge.

Klima- og miljødepartementets vedtak 31. desember 2019 om at ulvene i Letjenna-reviret skulle felles innfrir ikke kravene, fastslår lagmannsretten.

– Lagmannsretten har kommet til at rettsanvendelsen i vedtaket er feil, og at vedtaket derfor er ugyldig, heter det i kjennelsen.

I lagmannsrettens kjennelse kommer det fram at Staten må betale 1 millioner til Noah i sakskostnader.

– Etter at staten gjorde dette ugyldige vedtaket om Letjenna-flokken, har de gjort to nærmest likelydende vedtak, skriver Noah i meldingen.

Ifølge Noah har staten til sammen skutt sju flokker i sonen, inkludert Letjenna-flokken, med samme type rettsanvendelse som lagmannsretten har dømt ugyldig.

Det er anledning til å felle ulv, selv om dyret er fredet, men Stortinget har oppstilt flere krav som må være innfridd før man kan fatte fellingsvedtak.

– Det er svært alvorlig at staten har stått steilt på at truede rovdyr skal skytes så fort de er over et politisk bestemt bestandsmål, og systematisk har tilsidesatt lovens vilkår som nettopp skal beskytte truede dyr mot slik desimering, sier Martinsen.

Flere nyheter: