reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Nils Andreas Stensønes er i dag sjef for Sjøforsvaret. Nå overtar han som etterretningssjef. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Nils Andreas Stensønes blir ny etterretningssjef

Nils Andreas Stensønes er utnevnt til ny sjef for Etterretningstjenesten.

Av NTB | 04.09.2020 12:08:05

Politikk: Viseadmiralen overtar som etterretningssjef etter generalløytnant Morten Haga Lunde, som går av med pensjon før nyttår. Han tiltrer som etterretningssjef i løpet av høsten.

Den nye e-sjefen sier til NTB at det ennå er for tidlig for ham å si hva som blir hans visjon som etterretningssjef, men det blir uansett viktig å utvikle tjenesten på bakgrunn den nye E-loven som Stortinget vedtok i vår.

Loven gir blant annet E-tjenesten fullmakter til å samle inn og lagre metadata om nordmenns nettrafikk som krysser landegrensene.

– Loven skaper et veldig godt grunnlag for god kontroll med tjenestens virksomhet, samtidig som den gir et godt grunnlag for å utvikle en effektiv og god E-tjeneste for dagens og fremtidens behov, sier Stensønes.

Stensønes sier at han gjerne skulle ha vært ulykken foruten, men at han har lært mye av hendelsen.

– Når en ulykke skjer, er jeg opptatt av å ta vare på folkene våre først, så er det å lære mest mulig av hendelsen fortløpende, og det siste er å levere tjenester selv om man behandler ettervirkninger, sier han.

At han var leder for Sjøforsvaret da Helge Ingstad-forliset skjedde, var i seg selv verken et pluss eller et minus i ansettelsesprosessen, forklarer forsvarssjef Eirik Kristoffersen til NTB.

– Det som var et pluss, var måten han håndterte det på. Han hadde veldig fokus på å ta vare på folkene, og gikk ikke i fella og begynte å spekulere i årsakssammenhenger. I tillegg var han veldig åpen om alt han kunne være åpen om, sier han.

Også forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) peker på den nye E-sjefens evne til krisehåndtering i forbindelse med Helge Ingstad-forliset som en god erfaring å ha i sekken.

– Jeg mener han gjorde en veldig god jobb som leder av Sjøforsvaret under krisen med Helge Ingstad, og det er også en erfaring som blir nyttig, sier han.

– Det er viktig med åpenhet om det vi kan være åpne med, og sørge for at vi leverer gode vurderinger og fakta. Det er egentlig det som er grunnlaget for å bygge opp en tillit, uansett hvor man er. Jeg regner med at det også gjelder i dette tilfellet.

Den nye E-sjefen har lang fartstid fra Sjøforsvaret og har gått gradene i Forsvaret siden 1983. 56-åringen har også vært sjef for operasjoner ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Han er født i Etiopia og oppvokst i Sandefjord. På fritiden liker Stensønes å seile. Nå bor han og familien i Bergen, og han planlegger ikke flytting selv om den nye jobben er i Oslo.

Den nye E-sjefen har vært sjef for Sjøforsvaret siden 2017. Han fikk dermed en framtredende rolle i håndteringen av fregatten Helge Ingstads forlis i 2018.

Av forsvarssjefen og forsvarsministeren beskrives Stensønes, med sin brede erfaring fra Forsvaret, som den klart best kvalifiserte kandidaten til stillingen.

Det siste året har E-tjenesten vært i medienes søkelys i forbindelse med blant annet Frode Berg-saken. På spørsmål om hvordan han skal opprettholde tilliten til tjenesten, svarer Stensønes:

Flere nyheter: