Menu
Generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund er kritisk til regjeringens strømstøtte. Foto: Torstein Bøe / NTB

NIF-sjef reagerer på strømstøtten – regjeringen mener idretten har misforstått

Norges idrettsforbund hevder tilfeldigheter er med på å avgjøre om idrettslag får glede av regjeringens strømstøtte. Beskjeden er at ordningen må forbedres.

Av NTB | 04.02.2022 17:51:04

sport: Torsdag ble det kjent at regjeringen setter av én kvart milliard kroner til å hjelpe de delene av idretten og frivilligheten som har slitt med skyhøye strømregninger i vinter.

Tilskuddet blir fordelt til kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet videre til lokale lag og foreninger, opplyser regjeringen fredag.

Idretten er imidlertid ikke fornøyd med hvordan ordningen er innrettet.

– Vi sendte tidlig i prosessen et innspill til kulturministeren der hovedbudskapet var at alle idrettslag som opplever å få en stor økning i energikostnader, måtte få glede av ordningen uavhengig av om kostnadsveksten var knyttet til strøm, fjernvarme, gass eller andre energikilder. I tillegg påpekte vi at ordningen må gjelde uavhengig av om eierskapet er organisert direkte i idrettslaget, i en stiftelse, i et aksjeselskap eller på annen måte. Dette har vi i liten grad fått gjennomslag for, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund.

Dette er et feilaktig inntrykk, mener statssekretær Gry Haugsbakken (Ap) i Kulturdepartementet.

– Her har dessverre NIF misforstått avgrensingen i ordningen. Idrettslag kan få støtte uavhengig av om de eier anlegget sitt selv, om anlegget eies gjennom et aksjeselskap eller er organisert på en annen måte. Det vesentlige er at det er den frivillige organisasjonen som har de reelle kostnadene. Det samme vil gjelde dersom en organisasjon leier lokaler, men betaler løpende strømutgifter, sier hun i en epost til NTB.

Haugsbakken sier følgende om ønsket fra idretten:

– Der er ikke nødvendigvis slik at man bruker dette innslagspunktet i beregningen. Men det sier seg selv at siden det totale estimatet er basert på at organisasjonene må tåle en strømpris på til 70 øre per kWt, så kan de ikke regne med å få dekket hele merkostnaden.

NIFs generalsekretær er positiv til at det er kommunene som skal stå for det praktiske rundt strømstøtten.

– Dette er en god løsning, da kommunene kjenner idretten godt, sier Nils Einar Aas.

– Nøyaktig utbetalt tilskudd vil likevel variere med blant annet hvor mange organisasjoner pengene skal fordeles mellom, hva slags strømpris foreningene har og hvordan kommunen gjør fordelingen, sier statsråden.

Kompensasjonsordningen må behandles i Stortinget før den kan vedtas. Høyres idrettspolitiske talsperson, Turid Kristensen, mener regjeringen gjør en tabbe med måten strømstøtten er innrettet på.

– Det er ganske uforståelig at de ikke vil sørge for at alle idrettslag kan få glede av ordningene, uavhengig av organisasjonsform og hvilken energikilde de har fått økte kostnader til. Dette kan ramme mange barn og unge som risikerer å få et dårligere tilbud eller bli utestengt fordi idrettslagene må ta ned aktiviteten. Det er det siste de trenger etter snart to år med korona, sier Kristensen i en kommentar til NTB.

NIF skriver i en pressemelding at rene tilfeldigheter og beslutninger tatt av idrettslagene lenge før strømkrisen oppsto, vil avgjøre om de faller inn under ordningen slik den foreligger nå.

Idrettsforbundet vil videre at innslagspunktet for støtteordningen senkes til 50 øre/kWh, og viser til at selv dette vil innebære en kraftig kostnadsøkning sammenlignet med nivået på strømutgiftene de siste årene.

Kulturminister Anette Trettebergstuen sa fredag de 250 millionene som foreslås bevilget anslagsvis vil innebære at foreninger som betaler snittpris på strømmen vil få dekket rundt en tredel av regningen.

(©NTB)