Menu
Idrettsforbundet anmoder myndighetene om å bidra til at idrettshaller i minst mulig grad benyttes til vaksinering. Illustrasjonsfoto: Tone Spieler / NTB

Fraråder bruk av idrettshaller til vaksinering

I et brev til Kulturdepartementet ber idrettsforbundet om hjelp til å sørge for at idrettsanlegg i minst mulig grad benyttes til koronavaksinering. I Haugesund planlegger de å bruke Haraldshallen.

Av NTB | 06.01.2021 17:53:22

Sport: Det går fram av et brev sendt 23. desember som TV 2 har fått innsyn i. Brevet er signert av generalsekretær Karen Kvalevåg.

– NIF har fått kjennskap til at flere kommuner ønsker å bruke idrettshallene til vaksinering, og at det er snakk om en ubestemt tidsperiode. Barn og unge har allerede tatt mye av støyten landet rundt ved at aktiviteten er stoppet, og/eller ved at idrettsanlegg er stengt, står det.

– Dersom mange anlegg nå igjen stenges, eller ikke åpner igjen, fordi de skal brukes til vaksinering, vil dette sette ytterligere press på barns/unges hverdag. Dersom det er få andre alternativer, bør barn og unge tilbys et godt alternativ, eksempelvis gjennom bruk av idrettsanlegg i nabokommunen.

Brevet munner ut i en anmodning til regjeringen om å be kommunene vurdere å bruke andre fasiliteter enn idrettsanlegg ved vaksinering.

Kulturdepartementet opplyser til TV 2 at brevet fra NIF ennå ikke er besvart. Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier imidlertid til kanalen at det skal mye til for styresmaktene å overstyre kommunenes beslutning.

I brevet til departementet tar NIF opp også to andre utfordringer: Kommuner som holder idrettsanlegg og andre lokaler stengt til tross for lave smittetall, og ulik praksis mellom kommuner.

– NIF anmoder regjeringen om å synliggjøre viktigheten av at arenaer for barn og unge holdes åpne innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernrestriksjoner, står det.

(©NTB)

Flere nyheter: