Menu
Lise Klaveness, direktør for elitefotball avdelingen i NFF, har protokollen klar. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NFFs plan for fotballstart: Feiring alene, stengte garderober, kollektivnekt og febermåling

Norges Fotballforbund er klar med et utkast til en omfattende protokoll for gjennomføring av fotballkamper. Smittevernhensyn står i høysetet.

Av NTB | 04.05.2020 15:17:44

Sport: NFF presenterte det de selv kaller «et foreløpig rammeverk» for toppfotballen på sine nettsider mandag.

Regjeringen har varslet at det kommende torsdag vil komme nye avklaringer rundt mulighetene for gjennomføring av trening og kamper i norsk fotball.

– Det understrekes derfor at rammeverket er foreløpige arbeidsutkast som er utarbeidet for å sikre at eventuell aktivitet skal skje innenfor de strenge restriksjonene som gjelder p.t., sier NFFs elitedirektør Lise Klaveness.

Hun understreker videre at det i kjølvannet av regjeringens varslede avklaringer kan være behov for større eller mindre justeringer av protokollen som nå foreligger.

Videre heter det at felles garderober ikke skal benyttes, men at spillerne skal komme ferdig skiftet til kamp. Dusjing skal foregå på et nærliggende hotell.

«Alt personell bør oppfordres til å reise alene og direkte til og fra kamparenaen, helst i eget kjøretøy», heter det fra NFF.

Det åpnes riktignok for bruk av buss, men disse skal kjøres med begrenset kapasitet og god avstand mellom hver passasjer. De ulike gruppene skal også ankomme kamparenaen med 15 minutters mellomrom.

NFF kommer også med klare retningslinjer og tiltak for å redusere at spillere har kontakt med den øvrige befolkningen. Her heter det blant annet at de ikke skal gå på skole eller på jobb utenom tiden en bruker sammen med laget på trening og i kamp.

Spillerne «bør som hovedregel heller ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer», skriver NFF i protokollen.

Rammeverket som mandag ble publisert er svært omfattende og fastslår at det er hjemmelaget som har ansvaret for at ethvert kamparrangement tilfredsstiller gjeldende smittevernregler.

Blant annet skal det defineres klare områder for hvor spillere, dommere og trenere/ledere skal oppholde seg før kamp. Det skal også settes av et eget område for behandling av skader.

Trenerne må belage seg på å gjennomføre sine pauseprater utendørs på isolerte områder, der avstand på én meter kan opprettholdes.

«Spillere, trenere og støtteapparat skal hver morgen og kveld rapportere om egen helsetilstand, og om eventuelle tegn til luftveisinfeksjon hos andre i egen husstand», skriver NFF også.

Aktørenes egenrappotering skal registreres.

På treningsfeltet pålegges samtlige spillere å benytte nyvasket treningstøy, og spytting er forbudt.

Klubber som vil gjennomføre trening må bekrefte at de vil etterleve kravene i protokollen. Brudd kan bli gjenstand for sanksjoner.

Spillere, trenere eller andre i støtteapparat som har vært i nærkontakt med en smittet person skal følge Folkehelseinstituttets råd om karantene utenfor fotballtrening og kamp, men kan samtidig fortsatt spille kamp som normalt ved symptomfrihet.

Dersom flere spillere eller personer i en klubbs støtteapparat får påvist covid-19 skal det i samråd med helsemyndighetene gjøres en konkret vurdering av om kamper kan fortsette.

I utkastet NFF har presentert fremgår det blant annet klare regler for hvem som får være til stede på arenaen under kamp. Antall personer er satt til maks 200. Spillerne oppfordres også til å feire «scoringer og andre hendelser» individuelt.

Det forutsettes også at spillerne ikke tar lengre reiser innenlands, med unntak av reise til og fra kamp, eller utenlands. Bruk av offentlig transport (med unntak av reise til og fra kamp) skal unngås.

Det tas også grep for å forsikre seg om at ingen spillere er virussmittet. Febermålinger i forbindelse med trening skal bidra til det.

(©NTB)

Flere nyheter: