Menu
Foto: Carina Johansen / NTB

Newcastlesyke i Rogaland

Mattilsynet opphever restriksjoner etter Newcastlesyke i Rogaland, men fortsatt tiltak mot fugleinfluensa i samme område.

Av Egil M Solberg | 30.10.2022 14:28:23

Mattilsynet: Mattilsynet opphevet søndag 30. oktober tiltakene etter påvisning av Newcastlesyke i Rogaland.

Tiltakene ble innført i september da sykdommen ble påvist i en verpehønsbesetning i Klepp kommune. Dette innebærer imidlertid få endringer siden nesten like restriksjoner gjelder etter påvisning av høypatogen fugleinfluensa i et anlegg i det samme området.

– Likevel er det en milepæl. Newcastlesyke er en svært alvorlig smittsom virussykdom hos tamme og ville fugler, og er den mest tapsbringende og alvorlige smittsomme sykdommen i fjørfeproduksjonen på verdensbasis, sier Inge Erlend Næsset, direktør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Sammen med næringen har Mattilsynet klart å forhindre at sykdommen har spredt seg.

– Vi vil gi skryt til alle som har fjørfe i dette området, både bøndene, næringen, de som har høner i hagen og til de privatpraktiserende veterinærene for den innsatsen de har lagt ned, sier Næsset.

– Samtidig vil vi minne om at vi ennå ikke er i mål. Situasjonen er fremdeles alvorlig for alle som har dyrehold med fugl i Rogaland, legger Næsset til.

Håper å kunne oppheve fugleinfluensasoner i løpet av november

Mattilsynet har opprettet en vernesone (3 km) og en overvåkingssone (10 km) rundt anlegget der det ble påvist fugleinfluensa 21. oktober.

– Restriksjonene i disse to sonene skal hindre smitte, og gjelder enten du har tre høner i hagen, driver med konkurranseflygning for duer eller dersom du driver et kommersielt fjørfehold.

Mattilsynet kan tidligst oppheve vernesonen 12. november og overvåkingssonen 22. november.

– Dette forutsetter at alle som har fugler i sonene følger alle forbud og restriksjoner, at det ikke kommer nye utbrudd og at Mattilsynet får gjennomført alle nødvendige tilsyn og prøvetakinger, sier Næsset.

Mattilsynet har også opprettet en infisert sone som dekker 15 kommuner i Rogaland for å forebygge spredning av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler.

Tiltakene i sonen skal forebygge smitte og gjelder enten du har undulater, papegøyer, duer, høner i hagen eller du driver et kommersielt dyrehold med fugl.

– Infisert sone blir opprettholdt inntil smitterisikoen anses som lav. Det betyr at om det ikke kommer nye utbrudd og det fortsatt ikke påvises smitte hos villfugl, vil Mattilsynet basert på råd fra Veterinærinstituttet vurdere om det er forsvarlig å oppheve infisert sone, sier Næsset.

Smittevern fortsatt viktig

Godt smittevern er avgjørende for at alle med fuglehold skal komme tilbake til normalen.

– Den aller viktigste jobben for å hindre at fuglene dine blir smittet er å tenke forebygging og smittevern i alt du gjør. Husk at de fleste sykdommer smitter før du ser symptomer på sykdom, avslutter Næsset.

Flere nyheter: