Menu
Mange knappenåler på veggen som viser oversikt over nyfødte barn ved fødeavdeling B på Akershus universitetssykehus. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Nesten 3.000 flere barn født i Norge i 2021 enn i 2020

Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det ble født 56.551 barn i Norge i 2021. Det er en oppgang på 2.925 fra året før.

Av NTB | 21.01.2022 10:06:09

medisin og helse: Omtrent ti prosent flere kvinner bestemte seg like etter nedstengingen i mars 2020 for å få barn, skriver Folkehelseinstituttet.

Det var et oppsving i januar 2021, altså om lag ni måneder etter nedstengingen i mars 2020.

– Dette er svært gledelig, men vi vet ikke om det vil fortsette. Vi vet lite om årsakene til økningen i antall fødsler, annet enn at de er sammensatte, sier overlege Kristine Stangenes ved Medisinsk fødselsregister.

8.718 av fødslene var ved keisersnitt, som er 15,6 prosent av det totale antallet. 3.402 fødsler kom etter mindre enn 37 ukers svangerskap.

Måneden med flest fødsler i 2021 var august, da det var 5.253 barn som kom til verden. Fylket med flest fødsler var Viken, som fra før er landets mest folkerike fylke. Mødre bosatt i Viken fødte 12.242 barn i 2021, etterfulgt av Oslo med 9.610. Ved Oslo universitetssykehus ble det født hele 9.454 barn, 6.949 av dem på Ullevål sykehus.

Fylket med færrest fødsler var Nordland, der det bare kom 2.254 barn til verden. Ved fødestua i Brønnøysund ble det kun født 19 barn i løpet av hele 2021, som var det laveste tallet på alle fødeinstitusjoner i landet.

FHI understreker at tallene er foreløpige.

Flere nyheter: