Menu
Vilkårene for vindkraftutbygging skal strammes inn, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nei til vindturbiner også i Etne

Motstand mot vindmølleparker med vindturbiner som rager over 200 meter opp i lufta, møter motstand også i Etne.

Av Egil M Solberg | 06.09.2019 07:37:54

Vindturbiner: Under et formannskapsmøte denne uken, stemte et samlet formannskap for rådmannen sin anbefaling om å si nei til utbygging av vindkraft med store anlegg i hele kommunen, melder Grannar.

Hensynet til verdifulle og uerstattelige fjellområde og utfordringer knyttet til landskap, friluftsliv, kulturminne og reiseliv er trukket frem som faktorer mot vindmølleparker.

I tillegg er det peket på det visuelle, og spørsmålet om inntektene fra vindkraft vil kompensere for ulempene.

Det er også pekt på at linjenettet ikke har nok kapasitet, skriver avisa.

Regjeringen strammer inn

Vilkårene for vindkraftutbygging skal nå også strammes inn, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Han lover en radikalt lavere utbyggingstakt enn det har vært til nå, ifølge Dagens Næringsliv.

Ved utgangen av andre kvartal i år var 21 vindkraftprosjekter under bygging i Norge, ifølge tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prosjektenes samlede årsproduksjon tilsvarer 6–7 prosent av hele vannkraftproduksjonen.

Årsaken til den store utbyggingen er at tidsfristen for å komme inn under subsidiesystemet med elsertifikater nærmer seg, mener Freiberg.

Denne fristen er satt til 2021. Dermed er konsesjoner som er gitt over mange år, brått satt i arbeid.

Freiberg mener det er et behov for å se på konsesjonssystemet. I dag har en utbygger fem år på seg til å starte bygging etter at konsesjon er gitt.

Et sterkt politisk ønske om å få til vindkraft har imidlertid ført til en liberal holdning til å gi utsettelser, mener Freiberg.

Flere nyheter: