powergym
Menu
Vindmølle

Nei til vindturbiner i Ølensvåg

Olje- og energidepartementet sier nei til å etablere ti vindturbiner i fjellet mellom Ølensvåg, Vats og Vikebygd.

Av Egil M Solberg | 13.06.2016 18:56:13

Etter departementets vurdering er det først og fremst planområdets nærhet til bebyggelse og nærheten til etablerte turområder som begrunner denne konklusjonen.

Departementet mener at forringelsen et slikt inngrep har på friluftslivet og naturverdiene i området vil være for stor.