reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Illustrasjonsbilde: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nei til vindkraft i Dalsbygda

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har avslått søknaden om utsatt frist for å sette i drift Dalbygda vindkraftverk.

Av Egil M Solberg | 15.05.2020 15:14:19

Vindkraft: Konsesjonen ble gitt allerede 15. desember 2014. Frist for å komme i gang med driften av Dalbygda vindkraftverk er 31. desember 2020.

Dette har tiltakshaver Dalbygda Vindkraft AS søkt om utsettelse for. Ønsket har vært å utsette fristen for oppstart av driften i to år, det vil si til 31. desember 2022.

Begrunnelsen for søknaden om utsettelse er at det ikke er ledig nettkapasitet før tidligst i 2022.

NVE ga avslag på bakgrunn av at de ikke tror det er realistisk å realisere prosjektet før den omsøkte fristen 31.12.2022.

Dermed blir det ikke vindmøller i Skjoldastraumen med det første.

Flere nyheter: