Menu
Arkivbilde: Halleland / FrP / Privat

Kjemper for tiltak til maritim næring

Stortinget har pålagt regjeringen å gi norske rederier indirekte krisehjelp ved å gjøre det gunstigere å investere i nye skip. Men nå sier Finansdepartementet nei.

Av Egil M Solberg | 15.05.2020 07:25:44

Politikk: I krisepakkene Stortinget har vedtatt i vår, pålegges regjeringen en rekke tiltak for å møte koronakrisen i norsk økonomi.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett (RNB) gjennomført de fleste vedtakene, men altså ikke alle.

Stortingsrepresentant Terje Halleland i FrP gir imidlertid ikke opp.

– Vi har en kjempejobb for å få ting på plass i revidert, sier Halleland til Radio Haugaland.

Han er fornøyd med mange tiltak, men understreker at tiltakene kommer til kort for maritim næring og verftene her i landet.

– Regjeringen gjør mange viktige vedtak rettet mot enkeltpersoner og offentlig sektor, men glemmer fullstendig å ivareta våre viktigste næringer i denne særdeles vanskelige situasjonen, sier Halleland.

Nå jobber han for å få gjennomslag for å rette på situasjonen.

– Vi trenger tiltak nå, som sikrer at investeringer ikke utsettes og at vi har en oppegående maritim sektor og verftsindustri når hverdagen en deg kommer tilbake, sier Halleland.

Sterke reaksjoner fra bransjen selv

Daglig leder Sverre Meling jr. i Maritimt Forum. FOTO: Privat

Daglig leder Sverre Meling jr. i Maritimt Forum mener regjeringens holding er uklok.

– Regjeringen må ta inn over seg at de er en mindretallsregjering. Å ikke følge opp Stortingets vedtak, er uklokt, ikke minst når landet står i en krise, sier han til Radio Haugaland.

Meling mener regjeringens forslag til tiltak overfor maritim næring i revidert nasjonalbudsjett ikke er kraftfullt nok.

– Vi håper opposisjonen vil forhandle frem et bedre budsjett i ukene som kommer, på petroleumsskatten, på nettolønnsordningen, avskrivningsreglene for skip og på flere andre områder hvor Maritimt Forum har fremmet forslag til tiltak, sier han.

Høyere avskrivningssats

Stortinget påla 31. mars regjeringen å etablere en egen skattemessig saldogruppe for skip, utenfor tonnasjeskattordningen, i nærskipsfart med en avskrivningssats på 20 prosent, mot dagens 14 prosent.

– En slik midlertidig endring av avskrivningsreglene vil nettopp gjøre det mer gunstig å investere i nye skip nå, sier Gjelsvik.

Men Finansdepartementets vurdering er at vedtaket vil være trøblete vurdert mot statsstøtteregelverket i EØS, vanskelig å avgrense og ha liten effekt.

– Departementet tilråder derfor at fremlegget ikke gjennomføres, heter det.

Det åpnes samtidig for at en ny saldogruppe med økt sats for avskrivning kan innføres på et senere tidspunkt.

Høyres Vetle Vang Solheim viser til at regjeringen gir en faglig vurdering av forslaget og har lagt klart et utkast til lovtekst som Stortinget kan vedta.

– Regjeringen har ikke på noen måte ignorert Stortingets vedtak, sier han til NTB.

Nullutslippsbåter

Også et stortingsvedtak om at regjeringen skal komme med forslag til hvordan det «offentlige kan sette i gang utviklingskontrakter for nullutslipps hurtigbåter», mangler oppfølging i revidert nasjonalbudsjett.

– Det er uholdbart at regjeringen overser Stortingets vedtak og forsinker arbeidet med å få på plass utslippsfrie hurtigbåter, sier SVs Lars Haltbrekken til NTB.

Vang Solheim viser til den nye tiltakspakken i slutten av mai, og til at rammen for grønn skipsfart er doblet til 200 millioner i RNB.

Sesongbedrifter

Både Sp og Frp har dessuten etterlyst en løsning for sesongbedrifter, noe Stortinget også har krevd.

– Vi er svært utålmodige på vegne av spesielt sesongbedriftene som sliter ekstra, sier Frps Sylvi Listhaug.

Følgende varsel kommer i RNB:

«Det vil også bli presentert en egen modell for sesongbedrifter, men den blir først implementert i forbindelse med søknadsrunden for mai.»

– Sesongbedriftene skal få kompensasjon. Vi jobber nå med å gjøre den så treffsikker som mulig, sier Vang Solheim.

Fulgt opp mye

Samtidig har regjeringen kvittert ut mange av Stortingets bestillinger. Det settes av milliarder til kommuner og fylkeskommuner, og det er laget en egen olje- og gasspakke.

Ordningen for permitterte er forlenget ut oktober for å sikre inntekt.

Samtidig kommer regjeringen med en grønn omstillingspakke i slutten av mai, hvor kravet om forslag for å kutte utslipp på norsk sokkel må følges opp.

Regjeringen foreslår også en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper. Det legges opp til at alle personer ansatt i selskaper som kvalifiserer, kan benytte ordningen. I dag er den avgrenset til personer ansatt etter 1. januar 2018.

Flere nyheter: