Menu
Ordfører i Karmøy Jarle Nilsen er glad over resultatet. FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Nei til grensejustering på fastlandet

Det var bare 27 prosent av innbyggerne på fastlandet av Karmøy som stemte for overgang til Haugesund kommune.

Av Egil M Solberg | 24.06.2020 12:06:10

Kommunegrense: Resultatet av befolkningsundersøkelsen på «fastlandsdelen» av Karmøy er overbevisende.

Et betydelig flertall av innbyggerne på fastlandsdelen av Karmøy ønsker å tilhøre Karmøy.

65 prosent svarte at de ikke ønsker en grensejustering.

– Gledelig og overbevisende, er ordfører Jarle Nilsens umiddelbare kommentar.

Nesten to av tre innbyggere på fastlandssiden går imot flytting av
kommunegrensen.

Onsdag formiddag forelå resultatene av den bebudede befolkningsundersøkelsen om eventuell grensejustering mellom Haugesund og Karmøy.

65 prosent av de 600 spurte går imot en slik flytting av grensa. 27 prosent svarer ja, mens 8 prosent «vet ikke».

– Nå håper jeg at vi kan legge dette bak oss. Både Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sentrale politikere ser nå at det ikke er noen grunn til å legge mer energi og ressurser i temaet. Vi skal jobbe videre med bygge gode tjenester og levekår i denne viktige delen av vår kommune, og for
fortsatt godt regionalt samarbeid, sier Jarle Nilsen.

Heller ikke rådmann Vibeke Vikse Johnsen legger skjul på at hun er lettet over resultatet.

– Det er viktig for oss å beholde både området og menneskene som en del av vår kommune, sier rådmannen.

Fastlandssiden er en ressurs for Karmøy kommune. Hun sier fastlandsdelen fortsatt vil være et satsingsområde i Karmøy kommune.

I undersøkelsen som er utført av Opinion for Fylkesmannen i Rogaland er det litt flere menn enn kvinner som kan tenke seg en flytting av grensene – 28 mot 25 prosent.

Det er også litt flere av de eldste (55+) som kan tenke seg det (31 prosent), mens de i 30-åra er minst tilbøyelige til å ville bytte kommune.

Flertall for Haugesund i Norheimsvågen

Kun i én grunnkrets, Norheimsvågen, er det et lite flertall for grensejustering. I alle de 12 andre er det betydelig flertall imot.

Størst er motstanden mot å bli haugesundere i Mykje-området med 89 prosent nei.

Feilmarginen ved denne typen undersøkelser antas å være mellom 1,7 og 3,8
prosent, avhengig av fordeling mellom alternativene.

Det bor rundt 9 000 innbyggere i det aktuelle området.

Flere nyheter: