Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Nedstigning av Haugesund

Under det ekstraordinære formannskapsmøtet i Haugesund i kveld, ble det vedtatt nye strenge smitteverntiltak. Nå stenger Haugesund i praksis ned.

Av Egil M Solberg | 10.03.2021 19:45:45

Koronapandemi: Haugesund bystyre vedtok forskrift om forebygging av koronasmitte for Haugesund kommune gjeldende fra og med klokken 00.00 fredag 12. mars 2021.

Bakgrunnen for vedtaket er økende smitte i Haugesund kommune.

Forskriften

§ 1 Formål
Forskriftens formål er å hindre eller begrense smitte av koronaviruset (SARS-CoV-2) gjennom forholdsmessige tiltak.

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder alle personer, organisasjoner og virksomheter med fast eller midlertidig opphold i Haugesund kommune.

§ 3 Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre
grupper med arrangør.
2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre
grupper med arrangør.
3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor
bad er en del av behandlingen.

c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og
tilsvarende steder.

d. Museer.

e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-,
underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

Tros- og livssynshus kan holde åpent med de begrensninger som følger av forskriften § 4.

§ 4 Antall personer som kan være til stede på et arrangement
Arrangement og private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler kan gjennomføres innendørs med inntil 10 personer.

Private sammenkomster utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 20 personer. Arrangementer utendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 50 personer.

Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.

§ 5 Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

§ 6 Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

§ 7 Opplærings- og utdanningsinstitusjoner
Universiteter, høyskoler, videregående skoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt.

Barn og unge med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når virksomhetene holder stengt, skal fortsatt gis tilbud.

Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss.

Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.

Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.

§ 8 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

Stevner, kamper og turneringer er ikke tillat. Dette gjelder ikke for toppidrett.

§ 9 Ansvar
Haugesund kommune tar ikke på seg økonomisk ansvar som skulle følge av pålagte tiltak etter denne forskriften.

§ 10 Straff
Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften er straffbart, jf. lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 8-1.

§ 11 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft 12. mars 2021 og gjelder til og med 26. mars 2021.

Flere nyheter: