Menu
Sen nedstengning av samfunnet og et dårlig rustet helsevesen har bidratt til stor overdødelighet under koronapandemien i flere land. Foto: AP / NTB

Nedstengning har reddet titusenvis av liv

Nedstenging av samfunnet, kombinert med et godt rustet offentlig helsevesen, har reddet titusenvis av liv under koronapandemien, viser undersøkelse.

Av NTB | 15.10.2020 11:53:01

Vitenskap og teknologi: Forskere ved Imperial College i London har undersøkt overdødeligheten i 19 europeiske land, samt Australia og New Zealand, og presenterer sine funn i siste utgave av tidsskriftet Nature Medicine.

Fra midten av februar til mai i år døde det 206.000 flere mennesker enn det i det siste tiåret vanligvis har gjort i samme periode. Overdødeligheten var dermed på 18 prosent.

Dette er like mange som vanligvis dør av lungekreft i løpet av et helt år i disse landene og mer enn dobbelt så mange som dør av brystkreft og diabetes gjennom året.

Også i Italia, Skottland og Belgia døde det langt flere enn vanlig, mens det i land som Norge, Danmark, Finland, New Zealand, Australia, Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Polen og Bulgaria enten var svært liten overdødelighet eller færre som døde enn vanlig, viser rapporten.

Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet i Norge viser at det fra mars til mai i år ble registrert 190 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens det i samme periode året før ble registrert 192 dødsfall per 100.000 innbyggere.

Konklusjonen er at myndighetenes vilje til raskt å innføre smitteverntiltak var med på å avgjøre hvor stor overdødeligheten ble.

Land som Italia, Spania, Nederland, Frankrike og Storbritannia var seine med å stenge ned, og Sverige unnlot helt nedstengning.

Mens Norge til nå har registrert 277 koronarelaterte dødsfall, noe som tilsvarer fem per 100.000 innbyggere, har Sverige hatt 5.899 dødsfall, 58 per 100.000 innbyggere.

– Resultatene viser at land som var raskt ute med å stenge ned, hadde lavere overdødelighet under den første bølgen av epidemien, slår forskerne fast.

De mener å se en klar sammenheng mellom hvor mye som brukes på helsevesenet per capita, og hvor mange som døde under den første smittebølgen i vår.

– Pengebruken per capita er lavere i Storbritannia, Italia og Spania, enn den er i Østerrike, Norge, Sverige og Danmark, påpeker de.

Måten å begrense overdødelighet på er å redusere smittespredning ved hjelp av nedstengning av samfunnet, beskytte dem som befinner seg i risikogrupper og etablere effektive systemer for å teste, spore og isolere smitte, sier han.

Over 38 millioner mennesker har til nå fått påvist koronasmitte i verden, og for nærmere 1,1 millioner har det fått dødelig utfall.

I Spania døde det 38 prosent flere enn det pleier, og i England og Wales var overdødeligheten på 37 prosent.

Forskerne ved Imperial College London har i sin studie tatt høyde for faktorer som alder og omfanget av underliggende sykdommer i befolkningen.

Tilstanden innen de enkelte lands offentlig helsevesen avgjorde også til en viss grad hvor stor overdødeligheten ble, konstaterer forskerne.

Professor Amitava Banerjee ved University College i London mener studien danner et godt grunnlag for håndtering av epidemier og pandemier i framtida.

(©NTB)

Flere nyheter: