Menu
Fødselstallene har aldri vært lavere i Norge enn i fjor, viser tall fra Medisinsk fødselsregister. Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB

Nedgang i liggetid på barsel i fjor

Norske fødekvinner lå færre døgn på barsel etter fødsel i fjor enn året før. I snitt var liggetiden på barsel 2,6 døgn.

Av NTB | 27.04.2021 08:19:37

Sosiale forhold: Det er en nedgang fra 2019. Da var liggetiden i gjennomsnitt 2,8 døgn etter en fødsel, viser tall fra Medisinsk fødselsregister.

– Vi vet at kvinnene ikke har fått ha med seg sin partner annet enn under selve fødselen i deler av pandemiperioden, og at det har vært restriksjoner rundt partners tilstedeværelse. Det er derfor grunn til å tro at kvinnene raskere ønsket utskrivelse fordi de ville hjem, muligens også på grunn av covid-19-situasjonen, sier overlege Ferenc Mascali ved Folkehelseinstituttet.

27,1 prosent av alle fødsler i Norge ble igangsatt i fjor, en økning fra året før. Mens den nasjonale forekomsten av keisersnitt har en svakt synkende tendens de siste 10 årene.

Tallene viser også at det ikke var endring i andelen premature eller ekstremt premature fødte i fjor, heller ikke i perioden med full nedstengning av samfunnet våren 2020.

Tidlig i koronapandemien kom det rapporter fra andre land om nedgang i forekomsten av for tidlig fødte blant mødre som ikke hadde covid-19.

Nedgangen i fødselsfallet i fjor var aller størst i Nord-Norge. Der sank det med hele 4,9 prosent sammenlignet med året før. Sandnessjøen har det aller største fallet på 14,1 prosent. Også i Bodø og Tromsø falt fødselstallet med henholdsvis 8,6 prosent og 5 prosent i fjor.

– Vi vet ikke den konkrete årsaken. Fruktbarheten har falt omtrent like mye i alle de nordiske landene, sier Mascali.

Folkehelseinstituttet understreker at tallene i Medisinsk fødselsregister stort sett er upåvirket av covid-19. Siden det først er i november og desember 2020 at kvinner som ble gravide i mars, begynner å være nær termin.

Ferske tall fra registeret viser også det var en liten nedgang i antall dødfødte, og en liten økning i både planlagte og ikke-planlagte fødsler hjemme. Fødsler i transport var på samme nivå som året før.

Antallet fødsler i Norge har aldri vært lavere enn i fjor, og det ble født 42,8 barn per tusen kvinner. Fødselstallet falt med 2,9 prosent fra året før.

(©NTB)

Flere nyheter: