Menu
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nedgang i ledigheten i Rogaland

Arbeidsledigheten i Rogaland utgjør 8,9 prosent av arbeidsstyrken, noe som er en nedgang på 1 prosentpoeng fra mars måned. Haugesund har en ledighet på 10,8 %.

Av Egil M Solberg | 30.04.2020 15:37:24

Ledighet: 35 360 personer i Rogaland er registrert som arbeidssøkere ved utgangen av april. 22 658 personer er helt uten arbeid.

Det utgjør 8,9 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland og er en nedgang på 1 prosentpoeng fra mars måned.

Arbeidsledigheten holder seg på et svært høyt nivå. De siste ukene har man sett en nedgang blant de helt uten arbeid, men det er fortsatt en økning blant personer som er delvis arbeidsledige.

– Tallene viser at vi kan ha passert ledighetstoppen, men mange virksomheter i Rogaland opplever stor uvisshet for tiden, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Majoriteten av arbeidssøkerne er permitterte fra jobbene sine.

– Vi forventer at mange kan gå tilbake til jobbene sine i løpet av de neste ukene. Likevel trur vi at ledigheten vil holde seg på et høyt nivå i tiden som kommer, seier Haftorsen.

Høyest ledighet blant unge

I Rogaland er arbeidsledigheten høyest blant de mellom 20 og 29 år.

– Mange av disse ungdommene jobber i bransjer som er hardt ramma av koronasituasjonen, som for eksempel Reiseliv og transport, seier Haftorsen.

Bykommunene Haugesund og Stavanger har begge bruttoarbeidsledighet på 10,8 prosent.

Tall fra NAV

Flere nyheter: