Menu
Foto: Erik Johansen / NTB

Nedgang i antall sykemeldinger for korona

1 049 personer ble sykemeldt med koronarelaterte diagnoser i sist uke, noe som er en nedgang på 514 personer sammenlignet med uken før.

Av Egil M Solberg | 29.03.2022 10:51:40

Koronapandemi: Nye tall fra NAV viser at det ble 3 648 nye personer med legemeldt sykefravær i Rogaland i forrige uke. Det er 378 færre enn uken før. 1 049 personer ble sykemeldt med koronarelaterte diagnoser, noe som er en nedgang på 514 personer sammenlignet med uken før.

– For fjerde uke på rad synker både det totale sykefraværet og det koronarelaterte sykefraværet. Stadig færre sykemeldes med koronarelaterte diagnoser, noe som bidrar til at nedgangen i det totale sykefraværet går ned, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

– Både det totale og det koronarelaterte sykefraværet er på det laveste nivået så langt i 2022, sier hun.

Nedgangen på 514 personer tilsvarer en reduksjon på 33 prosent. Andelen nye sykemeldte med koronarelaterte diagnoser har siden uke 8 sunket gradvis, og utgjør nå 29 prosent av det totale antallet med legemeldt sykefravær.

Flere nyheter: