reklame for Sheiken Bowling
Menu
Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nav-opprydding fem måneder forsinket av koronakrisen

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier koronakrisen har ført til en forsinkelse på fem måneder i arbeidet for å rydde opp i trygdeskandalen i Nav.

Av NTB | 13.10.2020 12:08:28

Arbeidsliv: Både koronakrisen og rettslige prosesser forsinker arbeidet, kom det fram da arbeids- og sosialministeren tirsdag redegjorde for Stortinget om trygdeskandalen.

– Arbeidet ble forsinket med om lag fem måneder på grunn av håndtering av dagpengesakene i forbindelse med covid-19-pandemien. Arbeidet er gjenopptatt etter sommerferien, sa Asheim.

Ifølge ham viser tall fra Nav at 895 personer som har fått urettmessige tilbakebetalingskrav siden EUs nye trygdeforordning trådte i kraft 1. juni 2012, nå har fått vedtakene omgjort.

Blant dem som har vært rammet av avslag, stans eller avkorting, har 1.495 fått vedtakene omgjort.

Totalt har Nav utbetalt om lag 69 millioner kroner, og det er slettet gjeld på om lag 55 millioner kroner.

– Nav arbeider fortsatt med å gjennomgå registrene sine, for å avdekke om flere personer kan være berørt, sa Asheim.

Samtidig er alle relevante straffesaker stilt i bero.

– For noen berørte vil det derfor kunne ta tid å få en endelig avklaring, sa Asheim i redegjørelsen.

–Dette er selvfølgelig beklagelig for dem det gjelder, men det er viktig å få EFTA-domstolens vurdering, sa han.

Ifølge Asheim har Nav nå intensivert kommunikasjonen med de berørte brukerne. Det er blant annet opprettet et eget telefonnummer som disse kan bruke.

Arbeids- og sosialdepartementet planlegger også et møte med ofrene på nyåret.

Et viktig læringspunkt har vært at kompetansen i EØS-spørsmål må styrkes i alle ledd. Arbeids- og sosialdepartementet har nå utlyst flere juridiske stillinger for å styrke det EØS-rettslige fagmiljøet.

Et annet punkt har vært at EØS-rettslige føringer må komme tydeligere fram i norsk lov. Et eget lovutvalg er nå nedsatt for å se på dette. Utvalget skal legge fram sin anbefaling i juni neste år.

Ifølge Asheim er det ikke satt punktum.

– Det pågående arbeidet med å rydde opp og implementere tiltak kommer til å fortsette, forsikret han.

Et viktig spørsmål er hvordan saker fra tida før 1. juni 2012 skal håndteres. Her venter Høyesterett på en uttalelse fra EFTA-domstolen, og Navs vurdering og behandling av sakene vil først bli igangsatt når dette er avklart.

I redegjørelsen kom Asheim også inn på hvordan departementet følger opp de læringspunkter som den offentlige granskingen av skandalen har brakt fram.

(©NTB)

Flere nyheter: