Menu
Navs ordning for lønnskompensasjon er forsinket. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Nav: Lønnskompensasjonen er forsinket

Ordningen som skal sikre permitterte full lønn under koronakrisen, er forsinket, opplyser Nav.

Av NTB | 11.05.2020 17:47:50

Arbeidsliv: I mars vedtok Stortinget at de som blir permittert, skal få full lønn dekket av Nav fra dag 3 til 20. Ordningen skulle være på plass innen mai.

– Vi var for optimistiske. Vi hadde håpet vi skulle klare å få søknadsfunksjonen ferdig i disse dager, men vi kommer til å trenge mer tid. Det beklager vi, og vi har stor forståelse for at dette er vanskelig for dem som er berørt, sier beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav.

Nav jobber iherdig sammen med Arbeids- og sosialdepartementet for å finne løsninger, opplyser han.

– Alle skal være trygge på at pengene kommer, men vi må ha løsninger som er mulig for Nav å håndtere. De som trenger penger nå, og ikke har en sparekonto å leve av i en overgangsperiode, bør søke om sosialhjelp. Nav-kontorene skal praktisere reglene lempeligere enn vanlig, sier han.

Røe Isaksen sier Nav lager en helt ny ordning som det vanligvis tar lang tid å utvikle. Det er krevende å finne en god løsning som er enkel og korrekt, samtidig som den skal ta høyde for alt fra permitteringsgrad til stillingsbrøker, påpeker han.

I motsetning til forskuddsordningen for dagpenger, som kom på plass i løpet av noen dager, stilles det helt andre krav til en teknisk løsning som skal fatte vedtak om rett til en helt ny ytelse, som må følge et detaljert regelverk.

– Dessuten la vi til grunn at vi kunne basere oss på inntektsopplysninger som arbeidsgivere har rapportert til Skatteetaten via a-ordningen. Det har vist seg at a-ordningen ikke kan gi oss alle opplysningene vi trenger for å utbetale lønnskompensasjon. Dette ville ført til en rekke feilutbetalinger og at mange ikke ville fått penger de har krav på, sier Åsholt.

De som nå venter på utbetaling og er i en vanskelig økonomisk situasjon, har to muligheter: De som har rett til dagpenger, kan søke om forskudd på dagpenger. De som ikke har opptjent rettigheter til dette, kan søke om sosialhjelp.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier mange står i en veldig vanskelig situasjon, og at det er viktig å få dette på plass raskt.

Det er stor pågang til Nav, og etaten har fått inn over 379.000 søknader om dagpenger under permittering siden de midlertidige reglene trådte i kraft. For å få behandlet alle, må Nav basere seg på automatisert saksbehandling.

(©NTB)

Flere nyheter: